Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW - archiwum zobacz aktualne

Uchwała Nr 56/2006

Przepisy PZW | 2006-01-07 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§1. Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie akceptuje podpisane porozumienia międzyokręgowe na 2006 rok według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. §2. Zawarte porozumienia uprawniają członków umawiających się Okręgów do wędkowania na wodach ogólnodostępnych, na zasadzie wniesionych w macierzystych Okręgach składek okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód. §3. Porozumienia te nie dotyczą łowisk specjalnych i komercyjnych na których obowiązują dodatkowe opłaty. §4. W ramach porozumienia na wody górskie z Okręgiem PZW w Zamościu obowiązują członków ...... więcej

Uchwała Nr55/2006

Przepisy PZW | 2006-01-07 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§1. W celu uruchomienia dla kół 4 % udziału w składce na ochronę i zagospodarowanie wód , plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie przydziela kołom terenowym w opiekę wody stojące i płynące według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. §2. Warunkiem otrzymania przez koło udziału wymienionego w § 1 będzie: 1. Prowadzenie przez SSRyb kół kontroli na powierzonych wodach w opiekę. 2. Uczestniczenie w zarybieniu na powierzonych wodach. 3. Uczestniczenie w odłowach kontrolnych i odchwaszczających. 4. Dbanie o czystość na przyległych terenach do wód. §3. Kontrolę ...... więcej

Uchwała Nr 54/2006

Przepisy PZW | 2006-01-07 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§1. Zarząd Okręgu PZW w Lublinie przyjmuje ramowe opracowanie kierunków działalności Okręgu na 2006 rok w zakresie zagospodarowania i ochrony wód oraz działalności sportowej i młodzieżowej. §2. Szczegółowy zakres poszczególnej działalności zawierają załączniki do niniejszej uchwały: 1. Załącznik "Nr 1 - plan zarybienia administrowanych wód 2. Załącznik Nr 2 — kalendarz imprez sportowych i młodzieżowych §3. Szczegółowy zakres działalności w ochronie wód na administrowanych wodach stanowić będą miesięczne harmonogramy pracy etatowej straży Okręgu z ...... więcej

Druki organizacyjne

Przepisy PZW | 2006-01-04 | Publikujący: Koło PZW OSW Rogóżno

Protokól obsługi Walnego Zgromadzenia Członków Koła Ogłoszenie o terminie Walnego Zebrania Członków Koła Protokół Komisji Rewizyjnej Członków Koła http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/150/wiadomosci/450/pliki/sprawozdanie_komisji_rewizyjnej__druk.doc" target="_blank... więcej

Uchwała Nr 41/2005

Przepisy PZW | 2005-12-19 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§1. Zarząd Okręgu PZW w Lublinie, w celu pełniejszej ochrony mienia PZW uchwala zakup weksli in blanco dla skarbników kół Okręgu lubelskiego rozprowadzających znaki wartościowe PZW. §2. Wartość weksla in blanco określa się na podstawie wartości pobranych znaków PZW przez skarbnika koła jednorazowo w m-cu grudniu 2005 roku lub m-cu styczniu 2006 roku. §3. Skarbnik koła jako wystawca weksla złoży deklarację wekslową według załączonego wzoru. §4. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową będzie ważny do czasu wykonywania czynności i obowiązków funkcji ...... więcej

Uchwała nr 37/2005

Przepisy PZW | 2005-12-19 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§1. Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie zatwierdza podział składki członkowskiej na 2006 rok według poniższego wskaźnika % 1. Dla Zarządu Okręgu 50 % 2. Dla Zarządów kół 40 % pomniejszone o kwotę wypłaty diet dla skarbników kół 3. Dla Zarządu Głównego 10 % §2. Podział wpływów ze składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód, plenum Zarządu Okręgu P/W w Lublinie zatwierdza w sposób następujący: 1. 96 % dla Zarządu Okręgu 2. 4 % dla Zarządów Kół §3. Szczegółowy opis założeń stanowi załącznik do niniejszej uchwały pod tytułem " ...... więcej

uchwała Nr 36/2005

Przepisy PZW | 2005-12-19 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§1 Na podstawie uchwały Nr 1 ZG PZW w Warszawie z dnia 26 listopada 2005 roku, Zarząd Okręgu PZW w Lublinie wprowadza następujące zmiany w składce okręgowej nizinnej na ochronę i zagospodarowanie wód: 1. Członkowie PZW mają prawo do następujących ulg w składce okręgowej nizinnej; 1.1. młodzież szkolna i studenci od 16 do 26 lat oraz żołnierze zasadniczej służby wojskowej - 50% 1.2. kobiety po ukończeniu przed 30 kwietnia 60 roku życia - 50 % 1.3. mężczyźni po ukończeniu przed 30 kwietnia 65 roku życia - 50% 1.4. członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką ...... więcej

Uchwała Nr 35/2005

Przepisy PZW | 2005-12-19 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§1 Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie przyjmuje analizę z wykonania kosztów i dochodów Okręgu lubelskiego za 2005 rok. §2 Szczegółowy wykaz przychodów i kosztów rodzajowych stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały na druku PZW - PF1 B. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Lublin, dnia 17.12.2005 r.... więcej

Druki zagospodarowania i ochrony wód

Przepisy PZW | 2005-11-11 | Publikujący: Koło PZW OSW Rogóżno

Informacja strażnika SSR, Protokół zarybiania... więcej

Druki sportowe

Przepisy PZW | 2005-11-11 | Publikujący: Koło PZW OSW Rogóżno

Zeszyt druków sportowych - po otwarciu pliku otwórz dolne zakładki... więcej

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

W dniu 14 grudnia 2009 roku naszą stronę na portalu odwiedziło 120 tys, wędkarzy internautów, co daje nam średnio 30 tys. na rok. Jak oceniasz dotychczasową wizualizację tej strony
Strona ciekawa, obrazująca życie kół w całym Okręgu
Strona powinna dotyczyć tylko działalności Zarządu Okręgu
Wszystko mi jedno, aby ryby brały
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin

Reklama