Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW - archiwum zobacz aktualne

Uchwała Nr 98/2006 plenum Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2006-12-11 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1. Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie zatwierdza uchwałę Nr 84 prezydium Zarządu Okręgu w sprawie przyjęcia analizy z wykonania kosztów i dochodów Okręgu lubelskiegoza 2006 rok. § 2. Szczegółowy wykaz kosztów i przychodów rodzajowych stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały na druku PZW – PF1B. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Lublin, dnia 11.12.2006 r. ... więcej

Uchwała nr 93/2006 plenum Zarządu Okręgu w sprawie przekazania w administracje jeziora Rogóżno.

Przepisy PZW | 2006-10-03 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1. Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy kopalnią Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. a Zarządem Okręgu PZW w Lublinie przekazuje dla koła PZW OSW Rogóżno w administrację jezioro Rogóżno. § 2. Administrator ponosi wszystkie koszty związane z dzierżawą jeziora i będzie realizował umowę zawartą pomiędzy RZGW w Warszawie a Zarządem Okręgu w Lublinie. § 3. Szczegółowy zakres administrowania jeziorem zostanie zawarty w umowie pomiędzy Zarządem Okręgu PZW w Lublinie a kołem PZW OSW Rogóżno. Umowa ta stanowić ...... więcej

Uchwała Nr 92/ 2006 plenum Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2006-10-03 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1 Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie uruchamia 4 % udziału w składce na ochronę i zagospodarowanie wód kołom Okręgu lubelskiego z tytułu prowadzenia działalności w zakresie ochrony i zagospodarowania wód w 2006 roku. § 2 Wypłata udziału 4 % w składce na ochronę i zagospodarowanie wód dla pozostałych kół nastąpi po udokumentowaniu prowadzenia działalności na rzecz ochrony i zagospodarowania wód (protokoły SSRyb, wydatki rzeczowe, delegacje) § 3 Realizację niniejszej uchwały powierza się komisji budżetowej i komisjom ochrony i ...... więcej

Uchwała Nr 91/ 2006 plenum Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2006-10-03 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1 Plenum Zarządu Okręgu po zapoznaniu się z analizą kosztów związanych z produkcją materiału zarybieniowego w Ośrodkach własnych przyjmuje do rozliczenia w 2006 roku następujące wysokości stawek za 1 kg materiału zarybieniowego. 1. Karp handlowy 7,00 – 9,00 zł 2. Karp kroczek 8,00 – 10,00 zł 3. Karaś pospolity9,00 – 10,00 zł 4. Karaś srebrzysty 3,00 - 4,00 zł 5. Lin kroczek 12,00 – 13,00 zł 6 Jaź 11,00 – 14,00 zł 7. Sandacz 27,50 zł 8. Sum 20,00 zł 9. Szczupak16,00 – 18,00 zł 10. Okoń 8,00 zł § 2 Realizację ...... więcej

Uchwała Nr 90/ 2006 plenum Zarządu Okręgu w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 73/2006 prezydium Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2006-10-03 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1 Anuluje się uchwałę Zarządu Okręgu PZW w Lublinie w sprawie wypłat nagród za zdeponowany sprzęt kłusowniczy strażnikom SSRyb. § 2 Za odebrany sprzęt kłusowniczy zdeponowany w biurze ZO PZW w Lublinie, postanawia się udzielić dofinansowania do działalności SSRyb w kołach. § 3 Wysokość dofinansowania w zależności od rodzaju i wielkości sprzętu kłusowniczego opracuje komisja budżetowa wspólnie z komisją ochrony wód. § 4 Taryfikator wielkości wypłat za zdeponowany sprzęt stanowić będzie załącznik do niniejszej uchwały ...... więcej

Uchwała Nr 89/ 2006 plenum Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2006-10-03 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1 Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie zatwierdza uchwałę nr 75/2006 prezydium Zarządu Okręgu w sprawie rozpoczęcia kampanii sprawozdawczej za 2006 rok w kołach Okręgu lubelskiego od dnia 29 października br. § 2 Realizację niniejszej uchwały powierza się komisji organizacyjnej Okręgu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. . Lublin, dnia 30.09.2006 rok http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/33/wiadomosci/3993/pliki/opiekunowie_kol_w_2006_roku.xls" ...... więcej

Uchwała Nr 88/2006 w sprawie ustalenia podziału składki członkowskiej w 2007 roku.

Przepisy PZW | 2006-10-03 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1. Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie zatwierdza podział składki członkowskiej na 2007 rok według poniższego wskaźnika %: dla Zarządu Okręgu – 50 % dla Zarządów Kół – 40 %, pomniejszone o kwotę wypłat diet dla skarbników dla Zarządu Głównego – 10 % § 2. Podział wpływów ze składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód i znaczka spinning, plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie zatwierdza w sposób następujący: dla Zarządu Okręgu – 96 % dla Zarządów Kół – 4 % § 3. Realizację niniejszej uchwały powierza ...... więcej

Uchwała Nr 87/2006 plenum Zarządu Okręgu w sprawie uchwalenia wysokości składek okręgowych za wędkowanie na 2007 rok.

Przepisy PZW | 2006-10-03 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1. Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie po przeanalizowaniu kosztów i dochodów Okręgu za 2006 rok oraz na wniosek komisji budżetowej postanowiło pozostawić wysokość składek okręgowych na poziomie roku 2006. § 2. Wprowadza się dodatkową składkę za wędkowanie na jeziorach Dratów i Uściwierz dla członków PZW innych Okręgów w następującej wysokości: 1. roczna – 30,- zł 2. dwudniowa – 15,- zł 3. jednodniowa – 10,- zł § 3. Szczegółowy wykaz wszystkich składek i opłat stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 4. Realizację ...... więcej

Uchwała Nr 86 / 2006 plenum Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2006-10-03 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1 W związku z wygaśnięciem mandatu i odejściem ze składu Zarządu Okręgu Kol. Franciszka Adamczyka, plenum ZO PZW w Lublinie uzupełnia skład osobowy Zarządu o osobę Kol. Andrzeja Sobolewskiego delegata na XXVIII Okręgowy Zjazd z koła Kock. Zgodnie z protokołem komisji skrutacyjnej Kol. Andrzej Sobolewski z ilością otrzymanych głosów był pierwszym na liście kandydatem, który nie wszedł do składu Zarządu Okręgu. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. . Lublin, dnia 30.09.2006 rok ... więcej

Uchwała nr 75/2006 Prezydium ZO w Lublinie

Przepisy PZW | 2006-08-29 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

W związku z uchwałą nr 84/2006 ZO w Lublinie z dnia 28.06.2006 r. Prezydium ZO PZW w Lublinie ustala co następuje: 1. Kampanię sprawozdawczo informacyjną w kołach PZW Okręgu Lublin rozpocząć a dniu 29.10.2006 i zakończyć 17.12.2006. 2. Ostateczny termin zakończenia kampanii sprawozdawczo informacyjnej ustala się na dzień 7.01.2007. 3. Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia Walnych Zebrań w Kołach stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ...... więcej

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jesteś wedkarzem z Okręgu lubelskiego, masz możliwość wędkowania w innym Okręgu. Wybierasz
Biała Podlaska
Białystok
Chełm
Częstochowa
Kielce
Krosno
Mazowieckie
Piotrków Trybunalski
Radom
Rzeszów
Siedlce
Słupsk
Sieradz
Tarnobrzeg
Zamość
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin

Reklama