Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW - archiwum zobacz aktualne

Uchwała Nr 98/2006 plenum Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2006-12-11 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1. Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie zatwierdza uchwałę Nr 84 prezydium Zarządu Okręgu w sprawie przyjęcia analizy z wykonania kosztów i dochodów Okręgu lubelskiegoza 2006 rok. § 2. Szczegółowy wykaz kosztów i przychodów rodzajowych stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały na druku PZW – PF1B. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Lublin, dnia 11.12.2006 r. ... więcej

Uchwała nr 93/2006 plenum Zarządu Okręgu w sprawie przekazania w administracje jeziora Rogóżno.

Przepisy PZW | 2006-10-03 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1. Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy kopalnią Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. a Zarządem Okręgu PZW w Lublinie przekazuje dla koła PZW OSW Rogóżno w administrację jezioro Rogóżno. § 2. Administrator ponosi wszystkie koszty związane z dzierżawą jeziora i będzie realizował umowę zawartą pomiędzy RZGW w Warszawie a Zarządem Okręgu w Lublinie. § 3. Szczegółowy zakres administrowania jeziorem zostanie zawarty w umowie pomiędzy Zarządem Okręgu PZW w Lublinie a kołem PZW OSW Rogóżno. Umowa ta stanowić ...... więcej

Uchwała Nr 92/ 2006 plenum Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2006-10-03 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1 Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie uruchamia 4 % udziału w składce na ochronę i zagospodarowanie wód kołom Okręgu lubelskiego z tytułu prowadzenia działalności w zakresie ochrony i zagospodarowania wód w 2006 roku. § 2 Wypłata udziału 4 % w składce na ochronę i zagospodarowanie wód dla pozostałych kół nastąpi po udokumentowaniu prowadzenia działalności na rzecz ochrony i zagospodarowania wód (protokoły SSRyb, wydatki rzeczowe, delegacje) § 3 Realizację niniejszej uchwały powierza się komisji budżetowej i komisjom ochrony i ...... więcej

Uchwała Nr 91/ 2006 plenum Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2006-10-03 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1 Plenum Zarządu Okręgu po zapoznaniu się z analizą kosztów związanych z produkcją materiału zarybieniowego w Ośrodkach własnych przyjmuje do rozliczenia w 2006 roku następujące wysokości stawek za 1 kg materiału zarybieniowego. 1. Karp handlowy 7,00 – 9,00 zł 2. Karp kroczek 8,00 – 10,00 zł 3. Karaś pospolity9,00 – 10,00 zł 4. Karaś srebrzysty 3,00 - 4,00 zł 5. Lin kroczek 12,00 – 13,00 zł 6 Jaź 11,00 – 14,00 zł 7. Sandacz 27,50 zł 8. Sum 20,00 zł 9. Szczupak16,00 – 18,00 zł 10. Okoń 8,00 zł § 2 Realizację ...... więcej

Uchwała Nr 90/ 2006 plenum Zarządu Okręgu w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 73/2006 prezydium Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2006-10-03 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1 Anuluje się uchwałę Zarządu Okręgu PZW w Lublinie w sprawie wypłat nagród za zdeponowany sprzęt kłusowniczy strażnikom SSRyb. § 2 Za odebrany sprzęt kłusowniczy zdeponowany w biurze ZO PZW w Lublinie, postanawia się udzielić dofinansowania do działalności SSRyb w kołach. § 3 Wysokość dofinansowania w zależności od rodzaju i wielkości sprzętu kłusowniczego opracuje komisja budżetowa wspólnie z komisją ochrony wód. § 4 Taryfikator wielkości wypłat za zdeponowany sprzęt stanowić będzie załącznik do niniejszej uchwały ...... więcej

Uchwała Nr 89/ 2006 plenum Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2006-10-03 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1 Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie zatwierdza uchwałę nr 75/2006 prezydium Zarządu Okręgu w sprawie rozpoczęcia kampanii sprawozdawczej za 2006 rok w kołach Okręgu lubelskiego od dnia 29 października br. § 2 Realizację niniejszej uchwały powierza się komisji organizacyjnej Okręgu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. . Lublin, dnia 30.09.2006 rok http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/33/wiadomosci/3993/pliki/opiekunowie_kol_w_2006_roku.xls" ...... więcej

Uchwała Nr 88/2006 w sprawie ustalenia podziału składki członkowskiej w 2007 roku.

Przepisy PZW | 2006-10-03 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1. Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie zatwierdza podział składki członkowskiej na 2007 rok według poniższego wskaźnika %: dla Zarządu Okręgu – 50 % dla Zarządów Kół – 40 %, pomniejszone o kwotę wypłat diet dla skarbników dla Zarządu Głównego – 10 % § 2. Podział wpływów ze składki okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód i znaczka spinning, plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie zatwierdza w sposób następujący: dla Zarządu Okręgu – 96 % dla Zarządów Kół – 4 % § 3. Realizację niniejszej uchwały powierza ...... więcej

Uchwała Nr 87/2006 plenum Zarządu Okręgu w sprawie uchwalenia wysokości składek okręgowych za wędkowanie na 2007 rok.

Przepisy PZW | 2006-10-03 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1. Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie po przeanalizowaniu kosztów i dochodów Okręgu za 2006 rok oraz na wniosek komisji budżetowej postanowiło pozostawić wysokość składek okręgowych na poziomie roku 2006. § 2. Wprowadza się dodatkową składkę za wędkowanie na jeziorach Dratów i Uściwierz dla członków PZW innych Okręgów w następującej wysokości: 1. roczna – 30,- zł 2. dwudniowa – 15,- zł 3. jednodniowa – 10,- zł § 3. Szczegółowy wykaz wszystkich składek i opłat stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 4. Realizację ...... więcej

Uchwała Nr 86 / 2006 plenum Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2006-10-03 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1 W związku z wygaśnięciem mandatu i odejściem ze składu Zarządu Okręgu Kol. Franciszka Adamczyka, plenum ZO PZW w Lublinie uzupełnia skład osobowy Zarządu o osobę Kol. Andrzeja Sobolewskiego delegata na XXVIII Okręgowy Zjazd z koła Kock. Zgodnie z protokołem komisji skrutacyjnej Kol. Andrzej Sobolewski z ilością otrzymanych głosów był pierwszym na liście kandydatem, który nie wszedł do składu Zarządu Okręgu. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. . Lublin, dnia 30.09.2006 rok ... więcej

Uchwała nr 75/2006 Prezydium ZO w Lublinie

Przepisy PZW | 2006-08-29 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

W związku z uchwałą nr 84/2006 ZO w Lublinie z dnia 28.06.2006 r. Prezydium ZO PZW w Lublinie ustala co następuje: 1. Kampanię sprawozdawczo informacyjną w kołach PZW Okręgu Lublin rozpocząć a dniu 29.10.2006 i zakończyć 17.12.2006. 2. Ostateczny termin zakończenia kampanii sprawozdawczo informacyjnej ustala się na dzień 7.01.2007. 3. Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia Walnych Zebrań w Kołach stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ...... więcej

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

W dniu 14 grudnia 2009 roku naszą stronę na portalu odwiedziło 120 tys, wędkarzy internautów, co daje nam średnio 30 tys. na rok. Jak oceniasz dotychczasową wizualizację tej strony
Strona ciekawa, obrazująca życie kół w całym Okręgu
Strona powinna dotyczyć tylko działalności Zarządu Okręgu
Wszystko mi jedno, aby ryby brały
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin

Reklama