Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW - archiwum zobacz aktualne

Uchwała Nr 91/2007 Prezydium Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2007-02-06 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§1. Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Lublinie po zapoznaniu się z materiałami przedstawionymi przez Komisję budżetową, przyjmuje bilans i sprawozdanie finansowe Okręgu za 2006 rok. §2. Niniejszą uchwałę po pozytywnym zaopiniowaniu przez Okręgową Komisję Rewizyjną należy przedstawić do zatwierdzenia na posiedzeniu plenarnym Zarządu Okręgu. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. . Lublin, dnia 05.02.2007 r.... więcej

Uchwała Nr 107/2006 plenum Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2006-12-11 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1. Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie postanawia utworzyć na jeziorze Rogóżno gm. Ludwin , powiat Łęczna łowisko licencyjne typu mieszanego Rogóżno. § 2. Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie zatwierdza Regulamin łowiska licencyjnego Rogóźno, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. Łowisko licencyjne tworzy się na okres trwania umowy dzierżawy podpisanej z RZGW w Warszawie. § 4. Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie powierza rolę gospodarza łowiska licencyjnego dla koła PZW OSW Rogóżno, który jako gospodarz będzie ponosił wszystkie ...... więcej

Uchwała Nr 106/2006 plenum Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2006-12-11 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1. Zarząd Okręgu PZW w Lublinie wyraża swój sprzeciw w interpretacji zapisów dotyczących zasad organizacji sportu wędkarskiego w PZW w pkt zabraniającym nagradzania upominkami uczestników zawodów wędkarskich na szczeblu koła. § 2. Zarząd Okręgu PZW w Lublinie zobowiązuje prezesa ZO Kol. Zbigniewa Sadowskiego do wyrażenia protestu ZO PZW w Lublinie w przedmiotowej sprawie na posiedzeniu plenarnym ZG PZW w Warszawie w dniu 16 grudnia 2006 roku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ... więcej

Uchwała Nr 105/2006

Przepisy PZW | 2006-12-11 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1. Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie uchyla w części uchwałę prezydium Zarządu Okręgu w sprawie zniesienia dodatkowych opłat w wysokości 30,- zł dla członków innych Okręgów za korzystanie z wód jeziora Dratów i Uściwierz. W/w dopłata w wysokości 30,- zł nie dotyczy członków Okręgów „Ściany Wschodniej” w ramach podpisanych porozumień i Mazowieckiego Okręgu PZW. § 2. Członkowie innych Okręgów PZW korzystających z wód jeziora Dratów i Uściwierz wnoszą na rzecz Okręgu lubelskiego następujące dopłaty: Ø Ø jezioro Dratów ...... więcej

Uchwała nr 104/2006

Przepisy PZW | 2006-12-11 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1. Zarząd Okręgu PZW w Lublinie na wniosek Komisji sportowej zatwierdza kwotę 20.000,- zł na dofinansowanie zawodników i klubów w zawodach z cyklu Grand-Prix Polski w dyscyplinach spławikowej, spinningowej i muchowej. § 2. Dofinansujący może opłacić startowe zawodników i klubów startujących na zawodach z cyklu Grand-Prix Polski oraz wydatków i faktury stwierdzającej poniesione koszty uczestnictwa. § 3. Nadzór nad prawidłową realizację niniejszej uchwały powierza się prezydium Zarządu Okręgu. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i mocą ...... więcej

Uchwała Nr 103/2006

Przepisy PZW | 2006-12-11 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1. Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie akceptuje podpisanie porozumień międzyokręgowych na 2007 rok z następującymi Okręgami PZW na zasadach: 1. Z Okręgiem PZW w Białej Podlaskiej według poniższych zasad; Øpartycypowanie w kosztach utrzymania rzeki Tyśmienicy i jeziora Białkowskiego na dotychczasowych zasadach Øze względu na szczególne korzystanie z wód Okręgu lubelskiego przez członków Okręgu Biała Podlaska, Okręg Biała Podlaska przekaże dodatkowo dla Okręgu lubelskiego kwotę 5 tys. zł 2. Z Okręgiem PZW w Białymstoku w opcji zerowej. 3. Z ...... więcej

Uchwała Nr 102/2006

Przepisy PZW | 2006-12-11 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1. Po zapoznaniu się z możliwościami rzek Urzedówki i Wyżnicy, oraz postulatami XXVIII Okręgowego Zjazdu Delegatów postanawia się przywrócić status wód górskich przedmiotowym rzekom na następujących odcinkach; 1. Rzeka Urzedówka – od zbiornika w Urzędowie do ujścia rzeki do rzeki Wyżnica. 2. Rzeka Wyżnica: Ø I – od progu powyżej mostu drogowego w Sosnowej Woli do piętrzenia poniżej mostu drogowego w Kolonii Boiska. Ø II – od młyna w Prawnie do ruin starego młyna w m. Bór razem z jej dopływem Podlipie. § 2. Realizację ...... więcej

Uchwała Nr 101/2006

Przepisy PZW | 2006-12-11 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1. Realizując wnioski XXVIII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW w Lublinie, plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie wprowadza z dniem 1 stycznia 2007 roku następujące obostrzenia na wodach górskich Okręgu lubelskiego; 1. Podnosi się wymiar ochronny dla pstrąga i lipienia do 35 cm. 2. Wprowadza się dobowy limit połowu na 2 szt łącznie tz; Ø 2 pstrągi Ø 2 lipienie Ø lub 1 pstrąg + 1 lipień § 2. Realizację niniejszej uchwały powierza się dla prezydium Zarządu Okręgu. § 3. Uchwała wchodzi wżycie z dniem jej podjęcia i mocą obowiązującą ...... więcej

Uchwała Nr 100/2006 plenum Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2006-12-11 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1. Plenum ZO PZW w Lublinie uchyla uchwałę Nr 86 prezydium ZO w sprawie zasad wędkowania na wodach górskich w ramach porozumienia z Okręgiem zamojskim, która obliguje członków Okręgu lubelskiego do dokonywania dopłaty do wód górskich w Okręgu zamojskim w wysokości 100,- zł z czego; Ø 70,- zł opłacają członkowie Okręgu Ø 30,- zł swoim członkom dopłaca Zarząd Okręgu § 2. Porozumienie międzyokręgowe z Okręgiem PZW w Zamościu może być podpisane tylko w tak zwanej opcji zerowej na wody ogólnodostępne nizinne i górskie. § ...... więcej

Uchwała Nr 99/2006 plenum Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2006-12-11 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§ 1. Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie zatwierdza zaplanowane założenia do preliminarza budżetowego na 2007 rok. § 2. Szczegółowy zakres poszczególnych działalności zawierają załączniki do niniejszej uchwały w postaci: 1. Załącznik Nr 1 – założenia finansowe uwzględniające dochody Okręgu z wyszczególnieniem rozchodów na poszczególne działalności. 2. Załącznik Nr 2 – szczegółowy plan zarybienia administrowanych wód w zakresie rzeczowym i finansowym. 3. Załącznik Nr 3 – jednostkowy budżet w zakresie realizacji kalendarza ...... więcej

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jesteś wedkarzem z Okręgu lubelskiego, masz możliwość wędkowania w innym Okręgu. Wybierasz
Biała Podlaska
Białystok
Chełm
Częstochowa
Kielce
Krosno
Mazowieckie
Piotrków Trybunalski
Radom
Rzeszów
Siedlce
Słupsk
Sieradz
Tarnobrzeg
Zamość
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin

Reklama