Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW - archiwum zobacz aktualne

Uchwała Nr 115/2007 plenum Zarządu Okręgu.

Przepisy PZW | 2007-02-19 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

Na podstawie § 45 pkt 6 Statutu PZW, Zarząd Okręgu po zapoznaniu się ze sprawozdawczością finansową Okręgu i protokółem Okręgowej Komisji Rewizyjnej w tym przedmiocie postanawia: § 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zarządu Okręgu PZW w Lublinie za 2006 rok obejmujące bilans, rachunek wyników i informację dodatkową. § 2. Sprawozdanie finansowe zamyka się: sumą bilansową aktywów i pasywów – 3.022.061,45,- rachunkiem wyników wykazujących zysk netto – 8.586,83,- w tym: zysk Zarządu Okręgu – + 7.475,29,- zysk Zarządów Kół – + ...... więcej

Uchwała Nr 100/2007 Prezydium Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2007-02-06 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§1. Na podstawie § 18 pkt 8 oraz § 46 pkt 1 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Lublinie anuluje uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków Koła PZW w Piaskach. §2. Na podstawie § 12 pkt 4 Statutu PZW jedynym organem w PZW orzekającym o przewinieniu członka koła jest Sąd Koleżeński. §3. W przypadku rozpatrywania przewinień członka koła, sądem właściwym jest Sad Koleżeński Koła na podstawie oskarżenia wniesionego przez Rzecznika dyscyplinarnego. §4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. . Lublin, dnia 05.02.2007 r.... więcej

Uchwała Nr 99/2007 Prezydium Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2007-02-06 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§1. Na podstawie § 18 pkt 8 oraz § 46 pkt 1 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Lublinie anuluje uchwałę Nr 4/2007 Walnego Zgromadzenia Członków Koła PZW „Sazan" w Opolu Lubelskim. §2. Na podstawie § 12 pkt 4 Statutu PZW jedynym organem w PZW orzekającym o wykluczenie ze Związku jest Sąd Koleżeński odpowiedniego szczebla. §3. W przypadku rozpatrywania przewinień członka Okręgowego Sądu Koleżeńskiego, sądem właściwym jest Główny Sąd Koleżeński na podstawie oskarżenia wniesionego przez Rzecznika dyscyplinarnego Zarządu Okręgu. §4. Niniejsza ...... więcej

Uchwała Nr 98/2007 Prezydium Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2007-02-06 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§1. Na podstawie § 45 pkt 9 Statutu PZW w związku z wnioskiem Okręgowej Komisji Sportowej o powołanie nowego klubu wędkarskiego „Scierra Bystrzyca Lublin", postanawia się powołać klub wędkarski z dniem 1 stycznia 2007 roku. §2. Nadzór nad prawidłową realizacją zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami Regulaminu Klubów Wędkarskich powierza się Okręgowej Komisji Sportowej. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku. . Lublin, dnia 05.07.2007 r.... więcej

Uchwała Nr 97/2007 Prezydium Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2007-02-06 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§1. Na podstawie § 45 pkt 9 Statutu PZW w związku z wnioskiem Okręgowej Komisji Sportowej o rozwiązanie klubu wędkarskiego Lublin „Centrum", postanawia się rozwiązać się z dniem 1 stycznia 2007 roku klub wędkarski Lublin „Centrum". §2. Zgodnie z § 65 pkt 2 majątek klubu wraz ze środkami finansowymi przekazuje się do dyspozycji ZO PZW w Lublinie. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku. . Lublin, dnia 05.07.2007 r.... więcej

Uchwała Nr 96/2007 Prezydium Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2007-02-06 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§1. Na podstawie § 45 pkt 9 Statutu PZW w związku z wnioskiem Zarządu Koła PZW Lublin Miętus o rozwiązanie koła wędkarskiego Lublin Miętus z jednoczesnym przekazaniem kartotek członków do koła Lublin Bystrzyca, postanawia się rozwiązać się z dniem 1 stycznia 2007 roku przedmiotowe koło. §2. Zgodnie z § 65 pkt 2 majątek koła wraz ze środkami finansowymi przekazuje się do dyspozycji ZO PZW w Lublinie z sugestią przekazania go do koła PZW Lublin Bystrzyca ponieważ członkowie przechodzą jako sekcja wędkarska. §3. Prezydium Zarządu Okręgu, majątek rozwiązanego ...... więcej

Uchwała Nr 95/2007 Prezydium Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2007-02-06 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§1. Na podstawie § 45 pkt 9 Statutu PZW w związku z wnioskiem Walnego Zgromadzenia koła Trawniki Gryf o rozwiązanie koła z jednoczesnym przekazaniem kartotek członków do koła PZW Trawniki, rozwiązuje się z dniem 1 stycznia 2007 roku koło terenowe PZW Trawniki Gryf. §2. Zgodnie z § 65 pkt 2 majątek koła wraz ze środkami finansowymi przekazuje się do dyspozycji ZO PZW w Lublinie z sugestią przekazania go do koła Trawniki. §3. Prezydium Zarządu Okręgu majątek rozwiązanego koła postanawia przekazać do dyspozycji koła PZW Trawniki. §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ...... więcej

Uchwała Nr 94/2007 Prezydium Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2007-02-06 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§1. Na podstawie § 45 pkt 9 Statutu PZW w związku z wnioskami kół; Lublin Lin Lift-Service i Lublin Czuby — Ikra, rozwiązuje się z dniem 1 stycznia 2007 roku wymienione koła terenowe PZW. §2. Na wniosek zainteresowanych kół zgodnie z § 45 pkt 9 powołuje się jedno koło pod nazwą; koło PZW „Lublin Lin-Czuby" z siedzibą w Lublinie ul. Tymiankowa 52. §3. Zgodnie z § 65 pkt 2 majątek przedmiotowych kół wraz ze środkami finansowymi przekazuje się do dyspozycji ZO PZW w Lublinie. §4. Prezydium Zarządu Okręgu majątek rozwiązanych kół przekazuje do dyspozycji ...... więcej

Uchwała Nr 93/2007 Prezydium Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2007-02-06 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§1. Na podstawie § 3 pkt 4 uchwały XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZW, Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Lublinie zatwierdza wnioski Zarządów Kół w sprawie diet społecznych za wykonywanie czynności skarbnika. §2. Ilość ustalonych diet społecznych dla skarbników kół przedstawiają wnioski przyjęte uchwałą przez Zarządy Kół, a które to są załącznikami do niniejszej uchwały. §3. Nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją limitów i ilości przyjętych diet społecznych dla skarbników kół sprawuje komisja budżetowa i dział finansowy biura Zarządu Okręgu ...... więcej

Uchwała Nr 92/2007 Prezydium Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2007-02-06 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§1. Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Lublinie po zapoznaniu się z jednostkowymi preliminarzami budżetowymi poszczególnych kół, przyjmuje zbiorczy preliminarz budżetowy kół na 2007 rok. §2. Niniejsza uchwała wymaga zatwierdzenia jej na posiedzeniu plenarnym Zarządu Okręgu jako zbiorczy preliminarz budżetowy ZO i kół na 2007 rok. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. . Lublin, dnia 05.02.2007 r.... więcej

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

W dniu 14 grudnia 2009 roku naszą stronę na portalu odwiedziło 120 tys, wędkarzy internautów, co daje nam średnio 30 tys. na rok. Jak oceniasz dotychczasową wizualizację tej strony
Strona ciekawa, obrazująca życie kół w całym Okręgu
Strona powinna dotyczyć tylko działalności Zarządu Okręgu
Wszystko mi jedno, aby ryby brały
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin

Reklama