Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW - archiwum zobacz aktualne

Uchwała Nr 115/2007 plenum Zarządu Okręgu.

Przepisy PZW | 2007-02-19 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

Na podstawie § 45 pkt 6 Statutu PZW, Zarząd Okręgu po zapoznaniu się ze sprawozdawczością finansową Okręgu i protokółem Okręgowej Komisji Rewizyjnej w tym przedmiocie postanawia: § 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zarządu Okręgu PZW w Lublinie za 2006 rok obejmujące bilans, rachunek wyników i informację dodatkową. § 2. Sprawozdanie finansowe zamyka się: sumą bilansową aktywów i pasywów – 3.022.061,45,- rachunkiem wyników wykazujących zysk netto – 8.586,83,- w tym: zysk Zarządu Okręgu – + 7.475,29,- zysk Zarządów Kół – + ...... więcej

Uchwała Nr 100/2007 Prezydium Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2007-02-06 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§1. Na podstawie § 18 pkt 8 oraz § 46 pkt 1 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Lublinie anuluje uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków Koła PZW w Piaskach. §2. Na podstawie § 12 pkt 4 Statutu PZW jedynym organem w PZW orzekającym o przewinieniu członka koła jest Sąd Koleżeński. §3. W przypadku rozpatrywania przewinień członka koła, sądem właściwym jest Sad Koleżeński Koła na podstawie oskarżenia wniesionego przez Rzecznika dyscyplinarnego. §4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. . Lublin, dnia 05.02.2007 r.... więcej

Uchwała Nr 99/2007 Prezydium Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2007-02-06 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§1. Na podstawie § 18 pkt 8 oraz § 46 pkt 1 Statutu PZW, Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Lublinie anuluje uchwałę Nr 4/2007 Walnego Zgromadzenia Członków Koła PZW „Sazan" w Opolu Lubelskim. §2. Na podstawie § 12 pkt 4 Statutu PZW jedynym organem w PZW orzekającym o wykluczenie ze Związku jest Sąd Koleżeński odpowiedniego szczebla. §3. W przypadku rozpatrywania przewinień członka Okręgowego Sądu Koleżeńskiego, sądem właściwym jest Główny Sąd Koleżeński na podstawie oskarżenia wniesionego przez Rzecznika dyscyplinarnego Zarządu Okręgu. §4. Niniejsza ...... więcej

Uchwała Nr 98/2007 Prezydium Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2007-02-06 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§1. Na podstawie § 45 pkt 9 Statutu PZW w związku z wnioskiem Okręgowej Komisji Sportowej o powołanie nowego klubu wędkarskiego „Scierra Bystrzyca Lublin", postanawia się powołać klub wędkarski z dniem 1 stycznia 2007 roku. §2. Nadzór nad prawidłową realizacją zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami Regulaminu Klubów Wędkarskich powierza się Okręgowej Komisji Sportowej. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku. . Lublin, dnia 05.07.2007 r.... więcej

Uchwała Nr 97/2007 Prezydium Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2007-02-06 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§1. Na podstawie § 45 pkt 9 Statutu PZW w związku z wnioskiem Okręgowej Komisji Sportowej o rozwiązanie klubu wędkarskiego Lublin „Centrum", postanawia się rozwiązać się z dniem 1 stycznia 2007 roku klub wędkarski Lublin „Centrum". §2. Zgodnie z § 65 pkt 2 majątek klubu wraz ze środkami finansowymi przekazuje się do dyspozycji ZO PZW w Lublinie. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku. . Lublin, dnia 05.07.2007 r.... więcej

Uchwała Nr 96/2007 Prezydium Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2007-02-06 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§1. Na podstawie § 45 pkt 9 Statutu PZW w związku z wnioskiem Zarządu Koła PZW Lublin Miętus o rozwiązanie koła wędkarskiego Lublin Miętus z jednoczesnym przekazaniem kartotek członków do koła Lublin Bystrzyca, postanawia się rozwiązać się z dniem 1 stycznia 2007 roku przedmiotowe koło. §2. Zgodnie z § 65 pkt 2 majątek koła wraz ze środkami finansowymi przekazuje się do dyspozycji ZO PZW w Lublinie z sugestią przekazania go do koła PZW Lublin Bystrzyca ponieważ członkowie przechodzą jako sekcja wędkarska. §3. Prezydium Zarządu Okręgu, majątek rozwiązanego ...... więcej

Uchwała Nr 95/2007 Prezydium Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2007-02-06 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§1. Na podstawie § 45 pkt 9 Statutu PZW w związku z wnioskiem Walnego Zgromadzenia koła Trawniki Gryf o rozwiązanie koła z jednoczesnym przekazaniem kartotek członków do koła PZW Trawniki, rozwiązuje się z dniem 1 stycznia 2007 roku koło terenowe PZW Trawniki Gryf. §2. Zgodnie z § 65 pkt 2 majątek koła wraz ze środkami finansowymi przekazuje się do dyspozycji ZO PZW w Lublinie z sugestią przekazania go do koła Trawniki. §3. Prezydium Zarządu Okręgu majątek rozwiązanego koła postanawia przekazać do dyspozycji koła PZW Trawniki. §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ...... więcej

Uchwała Nr 94/2007 Prezydium Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2007-02-06 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§1. Na podstawie § 45 pkt 9 Statutu PZW w związku z wnioskami kół; Lublin Lin Lift-Service i Lublin Czuby — Ikra, rozwiązuje się z dniem 1 stycznia 2007 roku wymienione koła terenowe PZW. §2. Na wniosek zainteresowanych kół zgodnie z § 45 pkt 9 powołuje się jedno koło pod nazwą; koło PZW „Lublin Lin-Czuby" z siedzibą w Lublinie ul. Tymiankowa 52. §3. Zgodnie z § 65 pkt 2 majątek przedmiotowych kół wraz ze środkami finansowymi przekazuje się do dyspozycji ZO PZW w Lublinie. §4. Prezydium Zarządu Okręgu majątek rozwiązanych kół przekazuje do dyspozycji ...... więcej

Uchwała Nr 93/2007 Prezydium Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2007-02-06 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§1. Na podstawie § 3 pkt 4 uchwały XXVIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZW, Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Lublinie zatwierdza wnioski Zarządów Kół w sprawie diet społecznych za wykonywanie czynności skarbnika. §2. Ilość ustalonych diet społecznych dla skarbników kół przedstawiają wnioski przyjęte uchwałą przez Zarządy Kół, a które to są załącznikami do niniejszej uchwały. §3. Nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją limitów i ilości przyjętych diet społecznych dla skarbników kół sprawuje komisja budżetowa i dział finansowy biura Zarządu Okręgu ...... więcej

Uchwała Nr 92/2007 Prezydium Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2007-02-06 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

§1. Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Lublinie po zapoznaniu się z jednostkowymi preliminarzami budżetowymi poszczególnych kół, przyjmuje zbiorczy preliminarz budżetowy kół na 2007 rok. §2. Niniejsza uchwała wymaga zatwierdzenia jej na posiedzeniu plenarnym Zarządu Okręgu jako zbiorczy preliminarz budżetowy ZO i kół na 2007 rok. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. . Lublin, dnia 05.02.2007 r.... więcej

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jesteś wedkarzem z Okręgu lubelskiego, masz możliwość wędkowania w innym Okręgu. Wybierasz
Biała Podlaska
Białystok
Chełm
Częstochowa
Kielce
Krosno
Mazowieckie
Piotrków Trybunalski
Radom
Rzeszów
Siedlce
Słupsk
Sieradz
Tarnobrzeg
Zamość
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin

Reklama