Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW - archiwum

Uchwała Nr 131/2007 Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie

Przepisy PZW | 2007-10-06 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

Plenum Zarządu Okręgu z dnia 21 września 2007 roku w sprawie rozpoczęcia kampanii sprawozdawczej kół za 2007 rok.

§ 1.

Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie zatwierdza terminarz Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych Kół za 2007 rok, a kampania sprawozdawcza winna rozpocząć się od dnia 28 października 2007 roku według załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Realizację uchwały powierza się dla komisji organizacyjnej Zarządu Okręgu.

§ 3.

Nadzór nad prawidłową realizacją uchwały powierza się dla Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Lublinie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Rogóżno, dnia 2007.09.21.

Załączniki