Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Składki - archiwum

Uchwała nr 58 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

Składki | 2007-10-05 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 31 sierpnia 2007r w sprawie składki członkowskiej na 2008 r.

Na podstawie § 29 pkt 8 Statutu PZW uchwala się, co następuje:

§ 1

Pojęcie składki członkowskiej w Polskim Związku Wędkarskim obejmuje :

1)      składkę członkowską uchwaloną na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych i sportu wędkarskiego,

2)      składkę uchwaloną na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód, zwaną dalej członkowską składką  okręgową,

3)      wpisowe członkowskie i wpisowe członka uczestnika,

4)      wpłaty za wydane legitymacje członkowskie.

§ 2

1.       Wysokość obowiązującej w 2008 roku składki członkowskiej, wpisowego i świadczenia za wydane legitymacje członkowskie określa tabela stanowiąca załącznik nr 1.

2.       Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej, zawiera załącznik nr 2.

§ 3

1.       Wysokość składek okręgowych rocznych i okresowych uchwalą zarządy okręgów w terminie do 15 grudnia 2007 r., przestrzegając postanowień zawartych w rozdz. IV ust.2 uchwały programowej XXVIII KZD PZW z dnia 21 października 2005 r.

2.       Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej określają w ramach swych kompetencji zarządy okręgów.

3. Składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika upoważnia  go do wędkowania na   

     wodach ogólnodostępnych całego kraju.

§ 4

1.       Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach udostępnia do wędkowania użytkowane wody za pobraniem opłaty.

Wysokość opłat rocznych i okresowych w podziale na:

1) rodzaje wód i łowisk,

2) członków PZW i osoby nie zrzeszone,

określa tabela stanowiąca załącznik nr 3.

2.   Wykaz wód udostępnionych do wędkowania na terenie Gospodarstwa z określeniem

       warunków użytkowania rybacko-wędkarskiego, zawiera załącznik nr 4.

§ 5

Osoby nie zrzeszone w PZW uprawnia do wędkowania wniesienie opłaty za wędkowanie według stawki uchwalonej przez zarząd okręgu, na terenie którego wędkują.

§ 6

Wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską ustalają zarządy okręgów, podając do wiadomości adresy i zakres terytorialny działania komisji egzaminacyjnych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2008 r., za wyjątkiem § 3, który wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

Poleć znajomemu

Załączniki

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

W dniu 14 grudnia 2009 roku naszą stronę na portalu odwiedziło 120 tys, wędkarzy internautów, co daje nam średnio 30 tys. na rok. Jak oceniasz dotychczasową wizualizację tej strony
Strona ciekawa, obrazująca życie kół w całym Okręgu
Strona powinna dotyczyć tylko działalności Zarządu Okręgu
Wszystko mi jedno, aby ryby brały
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin

Reklama