Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Składki - archiwum

Uchwała nr 58 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

Składki | 2007-10-05 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 31 sierpnia 2007r w sprawie składki członkowskiej na 2008 r.

Na podstawie § 29 pkt 8 Statutu PZW uchwala się, co następuje:

§ 1

Pojęcie składki członkowskiej w Polskim Związku Wędkarskim obejmuje :

1)      składkę członkowską uchwaloną na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych i sportu wędkarskiego,

2)      składkę uchwaloną na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód, zwaną dalej członkowską składką  okręgową,

3)      wpisowe członkowskie i wpisowe członka uczestnika,

4)      wpłaty za wydane legitymacje członkowskie.

§ 2

1.       Wysokość obowiązującej w 2008 roku składki członkowskiej, wpisowego i świadczenia za wydane legitymacje członkowskie określa tabela stanowiąca załącznik nr 1.

2.       Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej, zawiera załącznik nr 2.

§ 3

1.       Wysokość składek okręgowych rocznych i okresowych uchwalą zarządy okręgów w terminie do 15 grudnia 2007 r., przestrzegając postanowień zawartych w rozdz. IV ust.2 uchwały programowej XXVIII KZD PZW z dnia 21 października 2005 r.

2.       Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej określają w ramach swych kompetencji zarządy okręgów.

3. Składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika upoważnia  go do wędkowania na   

     wodach ogólnodostępnych całego kraju.

§ 4

1.       Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach udostępnia do wędkowania użytkowane wody za pobraniem opłaty.

Wysokość opłat rocznych i okresowych w podziale na:

1) rodzaje wód i łowisk,

2) członków PZW i osoby nie zrzeszone,

określa tabela stanowiąca załącznik nr 3.

2.   Wykaz wód udostępnionych do wędkowania na terenie Gospodarstwa z określeniem

       warunków użytkowania rybacko-wędkarskiego, zawiera załącznik nr 4.

§ 5

Osoby nie zrzeszone w PZW uprawnia do wędkowania wniesienie opłaty za wędkowanie według stawki uchwalonej przez zarząd okręgu, na terenie którego wędkują.

§ 6

Wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską ustalają zarządy okręgów, podając do wiadomości adresy i zakres terytorialny działania komisji egzaminacyjnych.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2008 r., za wyjątkiem § 3, który wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

Poleć znajomemu

Załączniki