Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW - archiwum

Uchwała Nr 117/2007 plenum Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2007-02-19 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie z dnia 18 lutego 2007 roku w sprawie przestrzegania dyscypliny finansowej przez Zarządy Kół.

Na podstawie § 45 pkt 19 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego uchwała się, co następuje:

 

§ 1.

W związku z koniecznością zamknięcia ksiąg rachunkowych działalności Okręgu w roku obrachunkowym, oraz obowiązkiem sporządzania preliminarza budżetowego na rok następny, Plenum ZO PZW w Lublinie zobowiązuje skarbników kół do terminowego dostarczania dokumentacji finansowej tj; preliminarzy budżetowych, sprawozdań finansowych, protokółów z inwentaryzacji gotówki w kasie, potwierdzeń sald oraz innych wskazanych dokumentów zgodnie z ustalonym harmonogramem przez biuro ZO PZW w Lublinie.

 

§ 2.

W przypadku nie wywiązania się z obowiązków zawartych w § 1, zgodnie z zakresem czynności nieetatowego społecznego skarbnika koła PZW oraz instrukcji obiegu kontroli dokumentów w PZW pkt B „Gospodarka finansowa kół”, Zarząd Okręgu może pozbawić skarbnika koła części wypłaty należnych diet społecznych.

 

§ 3.

Decyzje o pozbawieniu części wypłaty należnej diety społecznej skarbnikowi koła na wniosek skarbnika Zarządu Okręgu podejmuje Prezydium Zarządu Okręgu w trybie uchwały.

 

§ 4.

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Koła PZW, nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej w kole sprawuje Prezes Zarządu Koła.

 

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Lublin, dnia 18.02.2007 r.

Poleć znajomemu

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Kalendarz imprez

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

W dniu 14 grudnia 2009 roku naszą stronę na portalu odwiedziło 120 tys, wędkarzy internautów, co daje nam średnio 30 tys. na rok. Jak oceniasz dotychczasową wizualizację tej strony
Strona ciekawa, obrazująca życie kół w całym Okręgu
Strona powinna dotyczyć tylko działalności Zarządu Okręgu
Wszystko mi jedno, aby ryby brały
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin