Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW - archiwum

Uchwała Nr 117/2007 plenum Zarządu Okręgu

Przepisy PZW | 2007-02-19 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie z dnia 18 lutego 2007 roku w sprawie przestrzegania dyscypliny finansowej przez Zarządy Kół.

Na podstawie § 45 pkt 19 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego uchwała się, co następuje:

 

§ 1.

W związku z koniecznością zamknięcia ksiąg rachunkowych działalności Okręgu w roku obrachunkowym, oraz obowiązkiem sporządzania preliminarza budżetowego na rok następny, Plenum ZO PZW w Lublinie zobowiązuje skarbników kół do terminowego dostarczania dokumentacji finansowej tj; preliminarzy budżetowych, sprawozdań finansowych, protokółów z inwentaryzacji gotówki w kasie, potwierdzeń sald oraz innych wskazanych dokumentów zgodnie z ustalonym harmonogramem przez biuro ZO PZW w Lublinie.

 

§ 2.

W przypadku nie wywiązania się z obowiązków zawartych w § 1, zgodnie z zakresem czynności nieetatowego społecznego skarbnika koła PZW oraz instrukcji obiegu kontroli dokumentów w PZW pkt B „Gospodarka finansowa kół”, Zarząd Okręgu może pozbawić skarbnika koła części wypłaty należnych diet społecznych.

 

§ 3.

Decyzje o pozbawieniu części wypłaty należnej diety społecznej skarbnikowi koła na wniosek skarbnika Zarządu Okręgu podejmuje Prezydium Zarządu Okręgu w trybie uchwały.

 

§ 4.

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Koła PZW, nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej w kole sprawuje Prezes Zarządu Koła.

 

§ 5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Lublin, dnia 18.02.2007 r.

Poleć znajomemu

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jesteś wedkarzem z Okręgu lubelskiego, masz możliwość wędkowania w innym Okręgu. Wybierasz
Biała Podlaska
Białystok
Chełm
Częstochowa
Kielce
Krosno
Mazowieckie
Piotrków Trybunalski
Radom
Rzeszów
Siedlce
Słupsk
Sieradz
Tarnobrzeg
Zamość
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin

Reklama