Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW - archiwum

Uchwała Nr 116/2007 plenum Zarządu Okręgu.

Przepisy PZW | 2007-02-19 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie z dnia 18 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Zarządu Okręgu i kół na 2007 rok.

§ 1.

Na podstawie § 45 pkt. 7 Statutu PZW, uchwala się budżet Zarządu Okręgu i kół na 2007 rok zamykający się:

1. po stronie przychodów kwotą          – 2.471.608,40,-

2. po stronie wydatków kwotą             – 2.466.708,24,-

3. dodatnim wynikiem finansowym            4.900,10,-

    w tym wynik finansowy kół                    1.242,48,-

§ 2.

Szczegółowe wskaźniki budżetowe, w tym budżet jednostkowy Zarządu Okręgu i kół zawiera opracowanie jako załącznik do uchwały pod tytułem; „Preliminarz budżetowy PZW  na 2007 rok” – wzór PF-3.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Lublin, dnia 18.02.2007 rok.

Poleć znajomemu