Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Składki - archiwum

Uchwała Zarządu Głownego PZW dotycząca wysokości składki członkowskiej

Składki | 2006-10-03 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 30 września 2006 r. w sprawie składki członkowskiej na 2007 r.


Na podstawie § 29 pkt 8 Statutu PZW uchwala się, co następuje :


§ 1

Pojęcie składki członkowskiej w Polskim Związku Wędkarskim obejmuje :

1)      składkę członkowską uchwaloną na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych i sportu wędkarskiego,

2)      składkę uchwaloną na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód, zwaną dalej składką okręgową,

3)      wpisowe członkowskie i wpisowe członka uczestnika,

4)      wpłaty za wydane legitymacje członkowskie.


§ 2

1.      Wysokość obowiązującej w 2007 roku składki członkowskiej, wpisowego i świadczenia za wydane legitymacje członkowskie określa tabela stanowiąca załącznik nr 1 (zamieszczony poniżej).

2.      Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej, zawiera załącznik nr 2 (zamieszczony poniżej).


§ 3

1.      Wysokość składek okręgowych rocznych i okresowych uchwalą zarządy okręgów w terminie do 15 grudnia 2006 r., przestrzegając postanowień zawartych w rozdz. IV ust.2 uchwały programowej XXVIII KZD PZW z dnia 21 października 2005 r. ustalających, że podstawowa wysokość składki pochodząca z roku poprzedniego może ulec zwiększeniu o wskaźnik inflacji lub inny uzasadniony wskaźnik wynikający z nadzwyczajnych sytuacji finansowych w Związku.

2.      Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej określają w ramach swych kompetencji zarządy okręgów.

3. Składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika upoważnia  go do wędkowania na wodach ogólnodostępnych całego kraju.


§ 4

1.      Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach udostępnia do wędkowania użytkowane wody za pobraniem opłaty.

Wysokość opłat rocznych i okresowych w podziale na :

1) rodzaje wód i łowisk,

2) członków PZW i osoby nie zrzeszone,

określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 (w załączeniu).

2.   Wykaz wód udostępnionych do wędkowania na terenie Gospodarstwa z określeniem

       warunków użytkowania rybacko-wędkarskiego, zawiera załącznik nr 4 (w załączeniu).


§ 5

Osoby nie zrzeszone w PZW uprawnia do wędkowania wniesienie opłaty za wędkowanie, według stawki uchwalonej przez zarząd okręgu, na terenie którego wędkują.


§ 6

Wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską ustalają zarządy okręgów, podając do wiadomości adresy i zakres terytorialny działania komisji egzaminacyjnych.


§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem  01.01.2007 r., za wyjątkiem § 3, który wchodzi w życie  z dniem podjęcia.


                                                                                          

Prezes ZG PZW Eugeniusz Grabowski

Skarbnik ZG PZW Waldemar Gozdek

Poleć znajomemu

Załączniki

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jesteś wedkarzem z Okręgu lubelskiego, masz możliwość wędkowania w innym Okręgu. Wybierasz
Biała Podlaska
Białystok
Chełm
Częstochowa
Kielce
Krosno
Mazowieckie
Piotrków Trybunalski
Radom
Rzeszów
Siedlce
Słupsk
Sieradz
Tarnobrzeg
Zamość
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin

Reklama