Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Składki - archiwum

Uchwała Zarządu Głownego PZW dotycząca wysokości składki członkowskiej

Składki | 2006-10-03 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 30 września 2006 r. w sprawie składki członkowskiej na 2007 r.


Na podstawie § 29 pkt 8 Statutu PZW uchwala się, co następuje :


§ 1

Pojęcie składki członkowskiej w Polskim Związku Wędkarskim obejmuje :

1)      składkę członkowską uchwaloną na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych i sportu wędkarskiego,

2)      składkę uchwaloną na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód, zwaną dalej składką okręgową,

3)      wpisowe członkowskie i wpisowe członka uczestnika,

4)      wpłaty za wydane legitymacje członkowskie.


§ 2

1.      Wysokość obowiązującej w 2007 roku składki członkowskiej, wpisowego i świadczenia za wydane legitymacje członkowskie określa tabela stanowiąca załącznik nr 1 (zamieszczony poniżej).

2.      Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej, zawiera załącznik nr 2 (zamieszczony poniżej).


§ 3

1.      Wysokość składek okręgowych rocznych i okresowych uchwalą zarządy okręgów w terminie do 15 grudnia 2006 r., przestrzegając postanowień zawartych w rozdz. IV ust.2 uchwały programowej XXVIII KZD PZW z dnia 21 października 2005 r. ustalających, że podstawowa wysokość składki pochodząca z roku poprzedniego może ulec zwiększeniu o wskaźnik inflacji lub inny uzasadniony wskaźnik wynikający z nadzwyczajnych sytuacji finansowych w Związku.

2.      Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej określają w ramach swych kompetencji zarządy okręgów.

3. Składka okręgowa wniesiona przez członka uczestnika upoważnia  go do wędkowania na wodach ogólnodostępnych całego kraju.


§ 4

1.      Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach udostępnia do wędkowania użytkowane wody za pobraniem opłaty.

Wysokość opłat rocznych i okresowych w podziale na :

1) rodzaje wód i łowisk,

2) członków PZW i osoby nie zrzeszone,

określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 (w załączeniu).

2.   Wykaz wód udostępnionych do wędkowania na terenie Gospodarstwa z określeniem

       warunków użytkowania rybacko-wędkarskiego, zawiera załącznik nr 4 (w załączeniu).


§ 5

Osoby nie zrzeszone w PZW uprawnia do wędkowania wniesienie opłaty za wędkowanie, według stawki uchwalonej przez zarząd okręgu, na terenie którego wędkują.


§ 6

Wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską ustalają zarządy okręgów, podając do wiadomości adresy i zakres terytorialny działania komisji egzaminacyjnych.


§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem  01.01.2007 r., za wyjątkiem § 3, który wchodzi w życie  z dniem podjęcia.


                                                                                          

Prezes ZG PZW Eugeniusz Grabowski

Skarbnik ZG PZW Waldemar Gozdek

Poleć znajomemu

Załączniki