Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW - archiwum

Uchwała Nr 169/2008

Przepisy PZW | 2008-10-04 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Lublinie z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zasad zatrudniania oraz regulaminu wynagradzania

§ 1.

Wprowadza się następujące zasady postępowania w sprawach zatrudniania i wynagradzania pracowników PZW:

  1. Zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę z osobami, o których mowa § 46 pkt 25 Statutu PZW, wymaga podjęcia uchwały przez Zarząd Okręgu.
  2. Zawarcie, zmiana i rozwiązanie umowy o pracę z dyrektorem biura ZO wymaga wniosku Prezesa ZO, z zastępcą dyrektora biura ZO i głównym księgowym oraz kierownikami Ośrodków zarybieniowych w strukturze Zarządu Okręgu, wymaga wniosku dyrektora biura ZO PZW.
  3. Ustalanie i przyznawanie poszczególnych składników wynagrodzenia, przyznawanie nagród i wyróżnień oraz stosowanie kar pracowniczych wobec osób, o których mowa w ust. 1 i 2, należy do organów uprawnionych do zawierania, zmian i rozwiązywania umów o pracę.
  4. Wobec pracowników zatrudnionych w biurach czynności w sprawach z zakresu prawa pracy nie wymienionych w ust. 1 i 2, dokonuje dyrektor biura ZO zgodnie z § 5 Statutu PZW.

§ 2.

  1. Ustala się w nawiązaniu do art. 772 § 1 Kodeksu Pracy Regulamin wynagradzania pracowników biura Zarządu Okręgu PZW i Ośrodków zarybieniowych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Przy zawieraniu bądź zmianie umów o pracę stosować należy następujące taryfikatory płacowe:
  • tabela stawek wynagrodzenia zasadniczego – załącznik Nr 1
  • tabela stawek dodatku funkcyjnego – załącznik Nr 2
  • tabela stanowisk pracy, wymaganych kwalifikacji oraz stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników biura ZO – załącznik Nr 3

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 166/2003 Prezydium ZO z dnia 27.10.2003 roku oraz uchwała Nr 65/2006 Prezydium ZO z dnia 10.04.2006 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania i zatrudniania pracowników PZW.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a uchwalony niniejszą uchwałą Regulamin wynagradzania wchodzi w życie zgodnie z art. 772 § 6 Kodeksu Pracy po upływie dwóch tygodni od daty podania go do wiadomości pracownikom w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Poleć znajomemu

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jesteś wedkarzem z Okręgu lubelskiego, masz możliwość wędkowania w innym Okręgu. Wybierasz
Biała Podlaska
Białystok
Chełm
Częstochowa
Kielce
Krosno
Mazowieckie
Piotrków Trybunalski
Radom
Rzeszów
Siedlce
Słupsk
Sieradz
Tarnobrzeg
Zamość
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin

Reklama