Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW - archiwum

Uchwała Nr 164/2008

Przepisy PZW | 2008-10-04 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

Zarządu Okręgu PZW w Lublinie z dnia 29 września 2008 roku w sprawie ustalenia terminów Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczo-Wyborczych kół oraz liczby delegatów na XIX Okręgowy Zjazd Delegatów PZW w Lublinie.

§ 1.

W celu odpowiedniego przygotowania kampanii sprawozdawczo-wyborczej przez koła w IV kwartale 2008 roku ustala się co następuje:

  • Zatwierdza się terminarz Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczo-Wyborczych kół Okręgu lubelskiego.
  • Zarząd Okręgu PZW w Lublinie zapewni udział swojego przedstawiciela we wszystkich Walnych Zgromadzeniach Sprawozdawczo-Wyborczych kół.

§ 2.

Liczbę delegatów reprezentujących koło na XXIX Okręgowym Zjeździe Delegatów PZW w Lublinie ustala się poprzez przyjęcie proporcjonalności tz. – jeden delegat reprezentuje 500 członków, a za każde rozpoczęte kolejne 500 członków, obowiązuje zasada algebraicznego zaokrąglenia, oznacza to, że przekroczenie liczby 500 o co najmniej 250 członków powoduje wybór kolejnego delegata.

§ 3.

Szczegółowy terminarz i ilość delegatów z koła określa nam załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Realizację uchwały powierza się dla Prezydium Zarządu Okręgu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Lublin, dnia 29.09.2008 r.

Poleć znajomemu

Załączniki