Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Nowe władze w kole po Walnym Zgromadzeniu Członków Koła

Aktualności | 2013-01-02 | Publikujący: Koło PZW OSW Rogóżno

16 grudnia 2012 roku w Pubie 30tka w Łęcznej podsumowaliśmy piątą kadencję naszego koła. Tak się właśnie złożyło, że obchody XX-lecia koła zbiegły się z Walnym Zgromadzeniem Sprawozdawczo Wyborczym Członków Koła. Z ramienia Zarządu Okręgu, już po raz 20 Walne Zgromadzenie obsługiwał Kol Andrzej Borkowski - Dyrektor Biura ZO. Zebranie otworzył Prezes koła Kol. Harasim, który w wyniku nadanego mu mandatu przez zebranych przewodził zebraniu do samego końca. Sekretarzem zebrania został Kolega Bordzoł Krzysztof. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia przyjęli porządek obrad z zastrzeżeniem, że przewodniczący obrad miał prawo część programu ( Wręczenie odznaczeń i wyróżnień, oraz prezentację osiągnięć sportowych ) przesunąć na sam koniec zebrania, albowiem swoją obecność na tym zebraniu zapowiedział Prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka SA.
Po przyjęciu Regulaminu obrad i wybraniu komisji mandatowej (Bordzoł Krzysztof, Pawlak Zbigniew), komisji uchwał i wniosków (Klimek Wiesław, Chołota Piotr, Sadowski Zbigniew), komisji wyborczej (Klajda Mirosław, Puzio Janusz, Watrak Leszek) przystąpiono do procedowania Walnego Zgromadzenia. Przyjęto protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Koła z 18 grudnia 2011 roku, oraz przedstawiono sprawozdanie z działalności koła w roku 2012 - Kol. Mirosław Klajda /zał. Nr 1. Następnie swoje obszerne sprawozdanie zaprezentował Kol. Leszek Watrak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej /zał. Nr2/ i Kol. Tomasz Żurek - Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Koła /zał. nr 3/. Po tych sprawozdaniach prezes koła w prezentacji multimedialnej, przedstawił założenia pracy nowego zarządu na 2013 rok: Preliminarz budżetowy /zał. Nr 4/, Kalendarz imprez sportowych /zał. Nr 5/ i Plan pracy Zarządu Koła /zał. Nr6/ . Po przedstawieniu tych dokumentów przyszedł czas na dyskusję nad sprawozdaniami. Pytań do zarządu w tej części posiedzenia nie było, ale dodatkowych informacji udzielił Prezes koła. Informacje te dotyczyły głównie sportu, albowiem w sprawozdaniu zostały ujęte tylko najważniejsze elementy tej działalności, a dokładne rozliczenie imprez sportowych zostanie przedstawione w prezentacji multimedialnej, bezpośrednio przed wręczeniem odznaczeń i wyróżnień. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia postanowili dalszą część dyskusji przenieść do punktu 16 porządku obrad, czyli do dyskusji programowej. Komisja mandatowa przedstawiła swój protokół, stwierdzając ważność zebrania oraz to że zebranie jest władne do podejmowania uchwał. Przewodniczący zamykając tą część Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla ustępujących władz koła. Zebrani jednogłośnie to absolutorium ustępującym władzom udzielili.
Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do wyboru nowych władz i organów koła. W drodze głosowania ustalono, że wybory odbywać się będą w głosowaniu jawnym. Komisja wyborcza przedstawiła kandydata na prezesa koła. Był nim Kol. Marek Harasim. Z sali nie było żadnej innej kandydatury. W wyniku głosowania Kol. Marek Harasim jednogłośnie zastał wybrany na prezesa koła. Następnie komisja wyborcza w drodze głosowania ustaliła, że w dniu dzisiejszym zostanie wybrany dwunastoosobowy skład Zarządu Koła i przedstawiła swoje kandydatury:

 1. Bordzoł Krzysztof
 2. Chołota Piotr
 3. Drogomirecki Marcin
 4. Gajowiak Zbigniew
 5. Górski Zygmunt
 6. Klajda Mirosław
 7. Maciejewski Wojciech
 8. Puzio Janusz
 9. Roman Piotr
 10. Sobów Dawid
 11. Świeca Adam
 12. Wach Piotr

I w tym przypadku zebrani nie zaproponowali innych kandydatur. Po wyrażeniu zgody na kandydowanie przez kandydatów, przystąpiono do wyborów. W wyniku głosowania jednogłośnie wybrano Zarząd koła w powyższym składzie.
Po wybraniu Zarządu przystąpiono do wyboru Komisji Rewizyjnej Koła. W drodze głosowania ustalono skład ilościowy Komisji Rewizyjnej na 5 osób i przedstawiono kandydatury:

 1. Grzywacz Marian
 2. Maciejewski Michał
 3. Pierepienko Robert
 4. Sawicki Wincenty
 5. Watrak Leszek

Tutaj zebrani również nie skorzystali z możliwości przedstawienia swoich kandydatur. W wyniku głosowania wybrano komisję w powyższym składzie jednogłośnie.
Walne Zgromadzenie ustaliło w drodze głosowania, że Sąd Koleżeński liczył będzie w tej kadencji 8 osób. Komisja wyborcza przedstawiła kandydatury:

 1. Biernacki Artur
 2. Kawalerski Marian
 3. Pochwatka Ryszard
 4. Porębski Wiesław
 5. Sadowski Jan
 6. Szmuc Bogusław
 7. Zrobczyński Dariusz
 8. Żurek Tomasz

Wobec braku kontrkandydatów przystąpiono do głosowania i wybrano Sąd Koleżeński w Powyższym składzie.
Po wybraniu władz i organów koła wybrano delegatów na XXX okręgowy Zjazd Delegatów. W wyniku głosowania delegatami zostali Marek Harasim i Jan Sadowski. Wybrano również zastępców delegatów a zostali nimi Krzysztof Bordzoł i Robert Pierepienko.
W imieniu nowo wybranych władz i organów koła za udzielony mandat do prowadzenia działalności koła w następnej kadencji podziękował prezes Marek Harasim.
Po wyborach przystąpiono do realizacji punktu 7 porządku obrad - wręczenie odznaczeń związkowych oraz wyróżnień sportowych za 2012 rok. Ceremonię tą poprzedziła prezentacja multimedialna osiągnięć sportowych i działalności koła w Ośrodku Sportów Wędkarskich w Rogóżnie. Następnie Dyrektor Biura ZO przedstawił wyróżnienia dla sponsorów i przyjaciół koła. Medal Za Zasługi dla PZW otrzymali: Zbigniew Stopa - Prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka SA, Ryszard Lachowski - Prezes Korporacji Gwareckiej SA, Krzysztof Mikuła - Prezes Warbo SA. Srebrną odznaką PZW wyróżniony został Wiesław Porębski i Janusz Puzio Medalem za zasługi w rozwoju wędkarstwa. Pamiątkę dwudziestolecia Koła otrzymali: Prezes I kadencji - Tomasz Żurek i Prezes II i III kadencji - Zbigniew Pawlak. Koło otrzymało również pamiątki dwudziestolecia koła od Zarządu Okręgu PZW w Lublinie i Związku zawodowego Górników w Polsce Lubelski Węgiel Bogdanka SA.
Po tych wyróżnieniach przystąpiono do wyróżnień sportowych:
GPX podlodowe w 2012 roku - Sadowski Jan w kat seniorów i Kacper Bordzoł w kat juniorów.
GPX spławikowe w 2012 roku - Sadowski Jan w kat seniorów i Kacper Bordzoł w kat juniorów.
GPX spinningowe w 2012 roku - Sadowski Jan w kat seniorów i Szymon Hunek w kat juniorów.
Wędkarzem Roku 2012 w kat juniorów zostali:

 1. Kacper Bordzoł
 2. Aleksandra Włodarczyk
 3. Szymon Hunek

Wędkarzem Roku 2012 w kat seniorów zostali:

 1. Jan Sadowski
 2. Marian Grzywacz
 3. Krzysztof Bordzoł

Puchar Sumika:

 1. Piotr Chołota
 2. Zbigniew Gajowiak
 3. Stanisław Zakrzewski

Sumik ponad wszystko:

 1. Piotr Chołota
 2. Zbigniew Gajowiak
 3. Witold Aftyka

Największa Ryba łowiska:

 1. Marian Bednarczuk
 2. Mariusz Klajda
 3. Maciek Harasim

Największego karpia i nagrodę firmy Las i Ogród Mariusza Roczniaka ze Świdnika, silnik elektryczny do łodzi otrzymał Marian Bednarczuk.
To były już wszystkie wyróżnienia, więc przystąpiono do dyskusji. Dyskutanci zaproponowali między innymi aby zwiększyć ilość zawodów o Puchar Sumika, oraz aby przedstawić wniosek do Zarządu Okręgu o rozważenie możliwości przystosowaniu Zbiornika Krzczeń do zawodów sportowych. Na zakończenie zabrał głos Dyrektor Biura ZO, wysoko ocenił działalność koła oraz przedstawił zamierzenia Zarządu Okręgu w poprawieniu infrastruktury przy łowiskach podległych naszemu okręgowi. Głownie chodzi o zabezpieczenie kładek, parkingów, wiat itd.
Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła swój protokół. Został on przegłosowany jednogłośnie.
Kończąc to Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Koła, prezes Koła Kol. Harasim dzieląc się opłatkiem , życzył wszystkim wędkarzom koła i ich rodzinom spełnienia najskrytszych marzeń, tych związkowych i tych osobistych. Dużo zdrowia i jeszcze większej złotej ryby.

Zdjęcia z Walnego Zgromadzenia w naszej galerii.

Prezentację sportową można ściągnąć z naszego chomika z pliku 2012 w pigułce

Dokumentacja Walnego Zgromadzenia w załącznikach:

Poleć znajomemu

Załączniki

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jesteś wedkarzem z Okręgu lubelskiego, masz możliwość wędkowania w innym Okręgu. Wybierasz
Biała Podlaska
Białystok
Chełm
Częstochowa
Kielce
Krosno
Mazowieckie
Piotrków Trybunalski
Radom
Rzeszów
Siedlce
Słupsk
Sieradz
Tarnobrzeg
Zamość
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin

Reklama