Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Przyznają nam rację

Aktualności | 2010-04-03 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze pozytywnie rozpatrzyło nasze odwołanie od decyzji Wójta Gminy Strzyżewice w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu szlaku kajakowego na odcinku rzeki Bystrzycy i Wieprz od m. Strzyżewice w powiecie lubelskim do ujścia rzeki Wieprz do Wisły w m. Dęblin w ramach projektu pn. Promocja markowego projektu Lubelszczyzny „Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu".

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Lublinie /mający status strony/ od początku był odmiennego zdania. Wskazując na liczne zagrożenia dla ekosystemu rzeki Bystrzycy związane z planowanym wytyczeniem na jej górnym odcinku /od m. Strzyżewice do m. Prawiedniki, proponując projekt kompromisowy, akceptowany zarówno przez stowarzyszenia wędkarskie i pasjonatów kajakarstwa przewidujący przesunięcie części tej wielokilometrowej trasy kajakowej na rzece Bystrzycy zaledwie                    o kilkanaście kilometrów. Według tego projektu początkowy odcinek owej trasy znajdowałby się w m. Prawiedniki, gdzie zagrożenia środowiskowe są nieporównywalnie mniejsze ze względu na znaczącą zmianę naturalnego charakteru rzeki.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w swoim rozstrzygnięciu przyznało rację zarzutom ZO PZW w Lublinie dotyczącym uchybień formalnych postępowania administracyjnego prowadzonego przez organ I instancji. Wskazane uchybienia przyjęto za podstawę rozstrzygnięcia organu odwoławczego. Uznano je za tak istotne, że skutkowały uchyleniem zaskarżonej decyzji.                 

Rację w sporze przyznaje nam także Katedra Hydrobiologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w nadesłanej opinii dotyczącej utworzenia szlaku kajakowego na rzekach Bystrzyca i Wieprz. Pracownicy naukowi podkreślają, że o ile sama inicjatywa zorganizowania szlaku jest uzasadniona i wartościowa, jednak rozciągnięcie trasy na górny odcinek Bystrzycy od Strzyżewic do Prawiednik zagraża dobremu stanowi ekologicznemu rzek i jej różnorodności biologicznej, a w szczególności zasobom ryb łososiowatych pstrąga i lipienia. Opinia szczegółowo wylicza zagrożenia związane z realizacją tego przedsięwzięcia na tym odcinku Bystrzycy. (pełny tekst w załączeniu).

Czekając na decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, gdzie za pośrednictwem warszawskiego RZGW skierowaliśmy skargę, chcemy kontynuować rozmowy rozpoczęte na naszą prośbę przez Prezydenta Miasta i przekonać autorów pomysłu do korekty trasy. Wyrażamy przekonanie, że w trosce o jak najlepszą promocję walorów Lubelszczyzny Starostwo Powiatowe Lublin dostrzeże wędkarstwo pstrągowe jako ten „produkt markowy" najlepiej wykorzystujący możliwości górnego odcinka Bystrzycy i spływy kajakowe na niższym odcinku. Taki wariant z jednej strony pozwoliłby na najlepsze wykorzystanie możliwości rzeki, bez powodowania zniszczeń jej ekosystemu, z drugiej zadowalałby różnych użytkowników rzeki.

Andrzej Trembaczowski.

Poleć znajomemu

Załączniki

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.