Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

ZAWODY "GOLD CARP"

Aktualności | 2010-04-07 | Publikujący: Koło PZW Mełgiew

Serdecznie zapraszamy pasjonatów wędkarstwa karpiowego na I otwarte zawody „GOLD CAPR” pod patronatem Starosty Powiatu Świdnickiego oraz patronatem medialnym KARP MAX.

Zawody zorganizowane są z okazji oficjalnego otwarcia łowiska karpiowego przez zarząd koła PZW nr 73 w Mełgwi oraz działającą przy tym kole sekcję karpiową o nazwie „Silver Carp”. Odbędą się one w dniach 28-30 maja 2010 roku na łowisku specjalnym w Mełgwi - zbiornik nr 1. Na dzień dzisiejszy pływają tam karpie o wadze powyżej 10 kg i amury o wadze powyżej 6 kg, co jest udokumentowane fotografiami. Łowisko posiada bardzo dobry dojazd, własny parking bezpośrednio przy łowisku oraz dużą powierzanie gruntu wokół zbiornika co umożliwia dojazd samochodem do każdego stanowiska i swobodne rozbicie namiotów.
Z uwagi na niezbyt dużą powierzchnię łowiska oraz lepszy komfort łowienia ilość miejsc na zawodach ograniczona jest do 7 drużyn.
Organizatorzy ze swojej strony zapewniają świetną atmosferę, karpie o wadze pow. 10 kg, na powitanie zimny i gorący poczęstunek, gorącą przekąskę, nagrody rzeczowe w postaci sprzętu i akcesoriów karpiowych oraz udostępnią dwa środki pływające do sądowania dna, nęcenia łowiska i ustawienia markera. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkową koszulkę oraz płytę DVD z nagraną relacją z zawodów.

Patron główny zawodów:

Starosta Powiatu Świdnickiego

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Lublinie

 


Patronat medialny zawodów: kwartalnik łowców karpi KARP MAX

Sponsor główny zawodów : TOP CARP - www.topcarp.eu

Pozostali sponsorzy:
CARPSHOP – WWW.CARPSHOP.PL,

REMONDIS Sp. z o.o.,

RYBKA - artykuły wędkarskie,

KANCELARIA PRAWNA/ZARZĄDZANIE I ADMINISTRACJA NIERUCHOMOŚCIAMI IRENEUSZ SZUTKO

P.H.U. "EDACH" Sp. z o.o.

Pośrednictwo Handlowe Marek Kukiełka - LublinProgram zawodów

1. 28.05.2010r (piątek)
• 13.00 do 16.00 - rejestracja drużyn, zimny i gorący poczęstunek
• 16.00 do 16.15 – oficjalne otwarcie łowiska i zawodów, losowanie stanowisk
• 16.15 do 17.00 – wjazd na wylosowane stanowiska, wypakowanie sprzętu, wyprowadzenie samochodów na parking
• 17.00-18.30 – sądowanie dna, ustawianie markerów, nęcenie
• 18.30 – rozpoczęcie łowienia

 
2. 29.05.2010r (sobota) – łowienie (13.00-14.00 - gorąca przekąska dostarczona na stanowiska)


3. 30.05.2010r (niedziela)
• 12.00 – zakończenie łowienia
• 12.00 do 13.00 – pakowanie sprzętu, sprzątanie stanowisk
• 13.00 – wyjazd na stanicę wędkarską
• 13.15do 15.00 – poczęstunek integracyjny, wspólne ognisko lub grill, wymiana doświadczeń,
• 15.00 - 16.00 – prezentacje sponsorów
• 16.00 - oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, uroczyste zakończenie zawodów.Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 30.04.2010r. lub wyczerpania wolnych miejsc pod adres e-mail: ireneuszszutko@wp.pl lub w siedzibie koła nr 73 w Mełgwi ul. Kościelna 35. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń a następnie kolejność uiszczania opłaty startowej, która wynosi 100 zł od drużyny.

W zgłoszeniu należy podać:

1. nazwę drużyny
2. imiona i nazwiska członków drużyny
3. dokładne adresy członków drużyny
4. telefony kontaktowe lub adres e-mail
5. imię i nazwisko pomocnika – jeżeli drużyna posiada pomocnika
6. rozmiary koszulek

Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać od Ireneusza Szutko pod nr tel. 605-362-048 lub za pomocą e-maila ireneuszszutko@wp.pl


Opłatę startową należy wpłacic do dnia 30.04.2010r w siedzibie koła lub na konto bankowe: Zarząd Okręgu PZW w Lublinie nr rachunku 81 2030 0045 1110 0000 0050 6830, w tytule wpłaty wpisując "opłata startowa Gold Carp - łowisko w Mełgwi"

REGULAMIN
otwartych, drużynowych zawodów w wędkarstwie karpiowym
pod nazwą GOLD CARP i patronatem medialnym KARP MAX

1. Organizatorem zawodów jest Zarząd Koła PZW nr 73 w Mełgwi wspólnie z sekcją karpiową działającą przy tym kole.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu przed i w trakcie zawodów z przyczyn od nich nie zależnych lub w szczególnych i uzasadnionych przypadkach. O zaistniałych zmianach regulaminu wszyscy uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.
3. Ze względu na powierzchnie zbiornika (3ha) oraz komfort łowienia ilość miejsc jest ograniczona a o uczestnictwie w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń a następnie kolejność uiszczania opłaty startowej która wynosi 100 zł od drużyny.
4. Zawody odbędą się w klasyfikacji drużynowej i zgodnie z zasadą „no kill, catch and relase”, czyli nie zabijaj złów i wypuść.
5. Zawody rozpoczną się od rejestracji zawodników.
6. Każda dwuosobowa drużyna ma prawo zgłosić pomocnika.
7. Losowanie stanowisk odbędzie się w następujący sposób: sędzia wylosuje drużynę a następnie kapitan wylosowanej drużyny losuje stanowisko. W przypadku spóźnienia się na losowanie którejkolwiek drużyny, spóźnialski otrzymuje to stanowisko które pozostało nie wylosowane. W przypadku spóźnienia się więcej niż jednej drużyny, spóźnieni zawodnicy będą losować stanowiska w kolejności przybywania na łowisko.
8. Dopuszcza się wjazd samochodem na wylosowane stanowisko w celu wypakowania a następnie zapakowania sprzętu. Po wypakowaniu sprzętu samochody niezwłocznie muszą być wyprowadzone i pozostawione w miejscu wyznaczonym. Wjazd samochodem po sprzęt będzie dozwolony po zakończeniu łowienia i spakowaniu sprzętu.
9. Dozwolone jest użycie środka pływającego przed rozpoczęciem zawodów w celu sądowania dna, ustawienia markera, zanęcenia łowiska. Po rozpoczęciu zawodów zakaz używania środków pływających aż do zakończenia zawodów. Po zawodach można używać środka pływającego wyłącznie do zabrania markera.
10. W trakcie zawodów donęcać i zarzucać zestawy można wyłącznie z brzegu. Dopuszczone jest donęcanie i wywożenie zestawów za pomocą łódki zdalnie sterowanej.
11. Sądowanie, nęcenie, donęcanie i podbieranie ryb dozwolone wyłącznie w obrębie swojego stanowiska.
12. Każda drużyna może łowić łącznie na cztery wędki, wyłącznie metodą gruntową.
13. Pomocnikowi nie wolno zacinać ani holować ryb, zarzucać zestawów, podbierać ryb, zanęcać łowiska.
14. W klasyfikacji zawodów liczą się karpie i amury o wadze od 2 kg.
15. Złowione ryby innych gatunków muszą być wyhaczone z należyta ostrożnością i niezwłocznie wypuszczone z powrotem do wody.
16. Ryby podlegające klasyfikacji muszą być zgłoszone sędziemu. A w przypadku nieobecności sędziego jednemu z organizatorów.
17. Do czasu zgłoszenia sędziemu, ryby mogą być przechowywane w wodzie wyłącznie w specjalnych workach karpiowych.
18. Odhaczanie złowionych ryb musi odbywać się na macie.
19. Wszystkie ryby zważone przez sędziego, po ewentualnym zrobieniu pamiątkowej fotki muszą być wypuszczone z powrotem do wody.
20. Całe zawody powinny odbywać się z przestrzeganiem zasady, fair play, życzliwości i wzajemnego poszanowania współzawodników i środowiska karpiowego.
21. W trakcie trwania zawodów zawodnicy nie mogą wchodzić do wody.
22. Klasyfikacja końcowa uwzględnia ogólną wagę złowionych ryb.
23. W sytuacji, kiedy dwie drużyny lub więcej osiągną identyczną sumę kilogramów złowionych ryb o wyższej lokacie decyduje większa ilość złowionych ryb a jeżeli to nie pomoże rozstrzygnąć o wyższej lokacie zdecyduje największa złowiona ryba.
24. Zawodnicy zobowiązani są do rozbijania namiotów i biwakowania w obrębie swojego stanowiska.
25. Zawodnicy w trakcie trwania zawodów, zobowiązani są do umożliwienia robienia zarówno im jak i złowionym przez nich rybom pamiątkowych fotografii i filmowania.
26. Ryba holowana po sygnale kończącym zawody aby była zaliczona do klasyfikacji ogólnej musi zostać wyholowana i podebrana w przeciągu 15 min od wydania sygnału kończącego zawody.
27. W trakcie trwania zawodów na stanowisku powinien znajdować się przynajmniej jeden z zawodników lub pomocnik.
28. W przypadku opuszczenia stanowiska przez wszystkich zawodników zestawy powinny być wyjęte z wody.
29. W sytuacji jakiegokolwiek podejrzenia o nieuczciwość którejkolwiek z drużyn, na wezwanie sędziego lub organizatora zawodnicy zobowiązani są udostępnić i umożliwić przeszukanie całego sprzętu łącznie z samochodem. W przypadku wykrycia oszustwa drużyna może zostać zdyskwalifikowana bez prawa żądania zwrotu kosztów.
30. W przypadku konfliktu lub nieporozumienia pomiędzy drużynami spór rozstrzygnie sędzia lub organizator.
31. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów i opuszczeniem łowiska zobowiązana jest do posprzątania swojego stanowiska.

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.