Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

SSR - CZY TAK MUSI BYĆ?

Aktualności | 2010-01-09 | Publikujący: Koło PZW Stężyca

         W „Biuletynie Wędkarskim” z czerwca 2009 roku zostały opublikowane przez Janusza Nyka i Marcina Mizielińskiego dane dotyczące ochrony wód dzierżawionych rybacko przez PZW. Niektóre pozwolę sobie przytoczyć. Stan osobowy strażników w roku 2008: 106 etatowych i 8536 strażników SSR. Nakłady finansowe związane z ochroną wód w okresie 2005-2008: 28.508.211 zł, z czego zużycie materiałów i energii – 4.800.792 zł, usługi obce – 1.801.683 zł, wynagrodzenia i świadczenia pracownicze – 14.531.316 zł, pozostałe (umowy zlecenia, podróże służbowe) – 6.744.078 zł.

Z 309 powiatowych jednostek SSR (straże poszczególnych powiatów) aż 305 zostało powołanych po wyrażeniu zgody przez poszczególne rady powiatów różnym ogniwom PZW! Z 309 straży powiatowych tylko 13 (!) finansowanych jest w 100% przez macierzyste starostwa, niektóre dofinansowywane są sporadycznie, zdecydowana większość w ogóle.

Jednym z wniosków, jakie nasunęły się autorom publikacji była konieczność podjęcia działań zwiększających skuteczność SSR, poprzez zwiększenie jej kompetencji.

Nie wiem, czy ZG poprzestał tylko na postawieniu wniosków (Nyk – do niedawna wiceprezes ZG), czy też próbował je realizować. Wiem natomiast, że w projekcie zmian w Ustawie o rybactwie śródlądowym, artykuły dotyczące SSR nie widnieją, czyli w sprawie organizacji SSR nic się nie zmieni.

Kwoty wydawane na ochronę wód są porażające. Znając ich wielkość i czytając w biuletynie, że „Pomimo ponoszonych (…) ogromnych nakładów na rzecz ochrony wód, proceder kłusownictwa rybackiego nie zmniejsza swego nasilenia.”, nasuwa się tylko jeden wniosek – trzeba zmienić niewydolny system.

  Na pierwszym posiedzeniu ZO PZW w Lublinie powierzono mi funkcję przewodniczącego Komisji Ochrony Wód. Na kolejnych obradach przedłożyłem zarządowi dwa dokumenty: projekt nowego taryfikatora za zdeponowany sprzęt kłusowniczy (załącznik nr 1) oraz ankietę dla komendantów powiatowych SSR w okręgu lubelskim (załącznik nr 2 i 3). Prawdę powiedziawszy nie spodziewałem się, że wywołają one aż takie emocje u niektórych członków zarządu (zwłaszcza projekt taryfikatora). Ideą mych działań było poznanie struktur straży w poszczególnych powiatach, systemu finansowania, wyposażenia oraz kreatywności komendantów powiatowych, od których, moim zdaniem, zależy wizerunek i skuteczność straży. Intencje zapisów w projekcie taryfikatora też są oczywiste – koniec z płaceniem za „zbieractwo” sprzętu (bo jak inaczej określić wyniki straży, której na jedną kontrolę przypadają niemal 2,5 zdjęte drygawice - w sumie niemal 150 sztuk – a nie została zatrzymana nawet jedna osoba je stawiająca!), ograniczamy kłusownictwo do minimum.

  PZW, dzięki zgodom poszczególnych rad powiatów, powołało społeczne straże rybackie i PZW powinno zabezpieczyć im wyposażenie i środki na działalność! To wnioskujący powinni opracować i przedłożyć do akceptacji radom powiatów projekty regulaminów działania SSR, a w nich zawrzeć zapisy powodujące zazębianie się całego systemu. Proszę zauważyć, jak wielką rolę odgrywa osoba komendanta powiatowego. I tu daje się zauważyć konieczność współpracy zarządów (prezesów) kół w danym powiecie. Utworzona rada zarządów (rada prezesów) w opracowanym projekcie regulaminu SSR powinna zapisać sobie kompetencje do wskazywania osoby na stanowisko komendanta powiatowego i do wnioskowania o odwołanie go lub (jak to jest uczynione w kilku przypadkach) powoływanie i odwoływanie go. Obowiązki komendanta rozszerzyć o:

 •  przedkładanie Radzie Prezesów wyników działań SSR,
 • przedkładanie potrzeb finansowych straży w celu uwzględnienia ich w preliminarzach budżetowych kół,
 • zabieganie o pozyskanie środków finansowych za źródeł innych niż PZW,
 • współpracę z komendantem powiatowym policji,
 • współpracę z komendantami SSR powiatowymi innych powiatów.

  Nie do pojęcia jest, że przy wymienionych wyżej nakładach finansowych, dla działających społecznie, narażonych na wielkie ryzyko strażników, nie ma pieniędzy na umundurowanie i wyposażenie (odnoszę to tylko do okręgu lubelskiego, sytuacji w innych nie znam do końca). Nie do przyjęcia jest, że komendant powiatowy SSR, jednoosobowo, bez jakiejkolwiek konsultacji z przedstawicielami stowarzyszenia założycielskiego (prezesami czy zarządami kół w powiecie), przedkłada Radzie Powiatu nowy projekt regulaminu SSR (w dodatku supergniot).  

  Jak stanowi stosowna uchwała, Rada Powiatu wyraziła zgodę na utworzenie SSR wnioskującym o to lokalnym kołom PZW: w Dęblinie, Rykach i Stężycy. Jeżeli więc koła wnioskowały o utworzenie SSR (!), to te same koła mogą wnioskować o rozwiązanie SSR i ponownie o …. wyrażenie zgody na utworzenie SSR. Czy jest to poważne? Czy tryb odwołania niechcianego komendanta powinien wyglądać w ten sposób?

      Jak nazwać sytuację, gdzie strażnicy SSR Powiatu Ryckiego dokonywali kontroli legalności wędkowania u łowiących w wodach woj. mazowieckiego? Jak określić sytuację, gdy co prawda za pokwitowaniem, ale jednak odbieraliby sprzęt wędkarski nieprawnie łowiącym? Skąd mieli wiedzę o możliwości takich działań? Czy winny jest tylko komendant powiatowy SSR, czy także PSR?  Wszak ustawodawca zapisując PSR nadzór merytoryczny nad SSR, wskazał konieczność szkoleń i okresowych kontroli SSR, a tej ostatniej kwartalną sprawozdawczość. Czy taka miała miejsce w przypadku ryckiego komendanta? Jeżeli nieprawne działania straży na terenie woj. mazowieckiego były z jakichś względów nie do zauważenia w kwartalnych sprawozdaniach, to winna wychwycić to kontrola roczna. Szczęście, że żaden z działających w dobrej wierze strażników nie musiał tłumaczyć się w sądzie. Ale czy jedynym sprzymierzeńcem SSR ma być szczęście?

 

Z wędkarskim pozdrowieniem

 

Krzysztof Nycz

Poleć znajomemu

Załączniki

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Komentarze

Komentarze (11)

 • ToBoki Data dodania: 8 lat temu Oceń: 0 + / -

  toboki

  Widzę, że wiele komentarzy świadczy o nieznajomości przepisów.

  1. SSR nie jest służbą prywatną. SSR powoływana jest przez Rady Powiatów a strażnicy przez Starostów, a jej / ich uprawnienia wynikają i zostały ustalone w ustawie o rybactwie... traktującą SSR jako służbę publiczną, z określonym zakresem uprawnień. Wykroczenia przeciwko ustawie o rybactwie ... ścigane są z mocy prawa a zawiadomienia na policję składa SSR. Okręg zawiadujący wodą gdzie zostało popełnione wykroczenia może (na swój wniosek jako poszkodowany uprawniony do rybactwa) występować jako oskarżyciel posiłkowy. Policja kieruje sprawę do sądu.

  2. Niewiedza strażnika nie jest niestety winą okręgu. Bezpośrednio odpowiedzialni za szkolenia i organizację pracy SSR są Komendanci powiatowi, odpowiadający za działania swoje i podległych strażników na zasadach opisanych w ustawie o rybactwie ... i regulaminie SSR uchwalonym przez Radę Powiatu.

  3. Dofinansowanie musi być zazwyczaj rozchodowane zgodnie ze złożonym wnioskiem i od tego nie ma odstępstwa. Jeśli wniosek mówi o zakupie sprzętu, mundurów, paliwa i na taki wniosek zostanie przyznane dofinansowanie to nie można wydać pieniędzy na inne zakupy nawet najbardziej pilne. Jeśli wniosek nie precyzuje przeznaczenia dofinansowania, w takim wypadku występuje "tumult" ograniczeń. ńiedokładnie wypełniony wniosek mści się później skutkami.

  4. Taryfikatory ma prawo ustalać wyłącznie ustawodawca lub wyznaczeni ministrowie. Żaden komendant, okręg czy inna grupa nie może tego zrobić. Policja i PSR też nie ma takich uprawnień, mogą jedynie posługiwać się w odpowiedni sposób obowiązującym taryfikatorem.

 • JaNkEs tomasz Data dodania: 8 lat temu Oceń: 1 + / -

  jankesik

  Witam . Jestem Komendantem SSR w Bartoszycach , i tak czytając o tym dofinansowaniu podzielę się swoim przypadkiem . Na rok 2010 dostałem dofinansowanie od Rady Powiatu w kwocie 3000 na działalność SSR niby kwota nie mała , ale idąć do wydziału ochrony środowiska i rybołówstwa i mówiąc na co chciał bym wykorzystać te pieniądze zawsze słyszałem że na to pieniędzy wydawać nie mogę , doszło do tego że tą kwotę mogę tylko wydać na paliwo do silnika od łodzi . A z łodzią jest kolejny kłopot bo nie ma ona profesjonalnej przyczepki ( muszę wypożyczać od znajomego) chcąc zakupić za tą sumę pieniędzy ową przyczepkę kolejna odmowa, krótko faluwki odmowa , odzież odmowa , paliwo do własnego samochodu , aby dojechać na łowisko odmowa. Wychodzi na to że mając tyle pieniędzy i tak nie mam co z nimi zrobić :/ Dobrze że są jeszcze zaprzyjaźnione koła które dają po kilka 100 na działalność SSR

 • Kowalski Jerzy Data dodania: 8 lat temu Oceń: 0 + / -

  SSR nie może mieć uprawnień służby publicznej, bo jest służbą prywatną, powoływaną przez uprawnionych do rybactwa. Nie mioże więc nakładać grzywien w formie mandatów, ani stosować kar czy środków karnych przewidzianych kodeksowo. Nie może też miec uprawnień oskarżyciela publicznego, bo jest prywatna. Dlatego SSR powinna przeprowadzać kontrole wraz z uprawnionymi do tego służbami państwowymi, w rodzaju PSR czy policji. Zresztą jest powołana do pełnienia funkcji pomocniczych dla PSR i działa pod nadzorem PSR. Straznicy SSR mogą być ważnymi świadkami przed sądami w sprawach o kłusownictwo,. pod warunkiem że okręg jako uprawniony do rybactwa, reprezentowany przez ZO, skutecznie występuje przed sądem jako oskarżyciel posiłkowy w sprawach o kłusownictwo i jest reprezentowany przez fachowego pełnomocnika.
  Sądy koleżeńskie są ważne, ale muszą poważnie traktować swoje działania, podobnie jak poważnie powinna podchodzić do nich SSR. Odpowiednie zarządy też musza reagowacna orzezcenia sądów koleżeńskich oraz na wiadomości o ukaraniu swoich członków za wykroczenia przeciw Ustawie i rybactwie. Stowarzyszenia zajmującego się organizowaniem wędkarstwa nie mogą tworzyć kłusownicy. Kłusownicy nie mogą być członkami stowarzyszenia wędkarzy.
  Całośc składek na zagospodarowanie wód pozostaje w okręgu, który jest tworzony przez koła. W okręgu zostaje 100% składki okregowej i 90% składki krajowej. To okręg, jako uprawniony do rybactwa, może być upoważniony przez radę powiatu do powołania SSR.
  Pozdrawiam serdecznie

  Jerzy Kowalski

 • saguaro Data dodania: 8 lat temu Oceń: 1 + / -

  Odpowiadając panu Ryszardowi Leśniakowi to nasuwa się pierwsze pytanie,jest pan od trzech lat strażnikiem i nie wie pan co może,a czego nie może strażnik społeczny?to można by za słowami Kargula z filmu Kochaj albo rzuć powiedzieć ,,to przecież szok"Ten przykład pokazuje jak wielu tzw.strażników niema zielonego pojęcia o przepisach i na jakiej podstawie działają,albo ich komendanci są tylko figurantami co nic nie robią,ale odpowiadając na pytanie Społeczna Straż Rybacka nie posiada możliwości karania w formie mandatowej,,tego ustawodawca nie przewidział,a szkoda bardzo,bo za drobne wykroczenia mogła by istnieć taka możliwość.Nakładane mandaty powiedzmy w kwocie od 20 do 100zł za np.połów na trzy lub więcej wędek za bałagan na stanowisku wędkarskim i tym podobne drobne wykroczenia sprawiły by na pewno większy porządek w śród samych wędkarzy i nie potrzebne by były tak zwane sądy koleżeńskie,które są jedną wielką lipą.Jeżeli chodzi o finansowanie straży to okręg chełmski jest niestety głuchy i ślepy na prośbę poszczególnych kół o pomoc finansową na zakup sprzętu,umundurowania i wielu innych.Często argumentując to że koła posiadają odpis na ochronę wód,ale co koła z niejednokrotnie bardzo małymi sumami mogą zdziałać za te pieniądze?normalnie w świecie nic,lub nie wiele.Faktem jest,że starostwa powiatowe najczęściej umywają się z wspomagania finansowego SSR,bo same borykają się z wielkimi brakami.I tak koło się zamyka.Jedynym sensownym wyjściem było by zwiększyć odpis na ochronę wód z 5% do przynajmniej 15% i żeby większość składek zostawała w rodzimych kołach,a nie zasila ZG PZW,to w końcu poszczególne koła na swoim nie jako podwórku ponoszą największe koszty by w miarę chronić zasoby swoich wód,ale póki co to nie zanosi się na jakie kolwiek zmiany na lepsze.

 • bob55 Data dodania: 8 lat temu Oceń: 0 + / -

  Brak mi tu informacji najważniejszej a mianowicie, jaki jest efekt wydania 28.508.211 zł w latach 2005 – 2008. Myślę, że ta informacja ukazała by czy SSR ma rację bytu. Myślę, że celowo nie podano tej informacji. Mam też wątpliwości co do podanej kwoty wydanej na SSR. Wypełniałem sprawozdania finansowe w kole i bardzo dużo wydatków na SSR było wrzucane do jednej rubryki „Zagospodarowanie i ochrona wód”. Domyślam się, że ta kwota z tekstu to wyliczenia SSR i są poważnie zaniżone. Jak by nie patrzeć pora skończyć ta zabawę w policjantów i skierować środki wydawane na SSR na profesjonalną ochronę wód. Idę o zakład, że gdyby tak podpisać umowę z agencja ochrony i uzależnić w dużym stopniu wynagrodzenia da niej od wyników, to taka firma zatrzyma 100 x więcej wykroczeń niż SSR. Po za tym takie umowy łatwo rozliczyć a nie jak w SSR która jest czarna dziurą wysysającą kasę. Jak wiadomo z czarnej dziury praktycznie nic się nie wydobywa, podobnie jak z działalności SSR nic nie wynika, nie licząc problemów.

 • bilu Data dodania: 8 lat temu Oceń: -1 + / -

  Rozwiń
 • Leśniak Ryszard Data dodania: 8 lat temu Oceń: 2 + / -

  Niestety,od trzech lat jestem członkiem SSR,nie otrzymałem do tej pory zadnej pomocy z Zarządu Okręgu.
  Dzięki pomocy koła ,grupa nasza może jakoś istnieć. Dużą pomocą w działaniu jest obecność policji a większość
  wyjazdów odbywa się samochodem Straży Gminnej.Nie wiem czy jest możliwość pozyskiwania pieniędzy
  przez wystawianie mandatów przez SSR.

 • tomek_88 Data dodania: 8 lat temu Oceń: 1 + / -

  tomek_88

  W żadnym przypadku nie miałem na myśli wsparcia finansowego okręgu na konto koła ale pomoc w postaci zakupu łodzi czy silnika, lub umundurowania dla straży, ale to wszystko jak grochem o ścianę. W ramach ochrony wód współpracujemy ze Strażnikami z Koła Środowiskowego, u mnie w kole jest ośmiu Strażników S. S. Ryb. natomiast w Kole Środowiskowym sześciu, w związku z tym myślę iż jest to wystarczająca grupa aby okręg mógł nas wspomóc, specjalnie z myślą o kontrolach nawet kupiłem samochód terenowy. Jedyne co udało nam się wywalczyć to zwrot kosztów dojzdu w czasie akcji, ale to z budżetu naszego koła. Nie ma się co dziwić takiej postawie skoro 2-3 członków całego Zarządu Okręgu w Chełmie jest czynnymi strażnikami, to kto ma nas zrozumieć.

 • Gągalski Mirosław Data dodania: 8 lat temu Oceń: 1 + / -

  mirgag

  Ten taryfikator, to jakiś komunistyczny śmieć wykopany z dawnych propozycji komuszych działaczy (podobnie jak zyski milicjantów komunistycznych za wystawiane mandaty - łoili mandaty za wszystko i wszystkim, tylko nie zajmowali się przestępcami).
  Ponadto nigdy nie widziałem by nasi strażnicy byli dofinansowywani przez urzedników starostwa (pomijam, że wiele urzędników to debile nie rozumiejący iż pełnią funkcję służącą ludziom, a nie ustanawiającą zasady i prawo).
  Jak zdobyć pieniądze dla działalności strażników? To proste. Są trzy sposoby:
  1. Po prostu zarobić,
  2. ustalić procentową pulę na działalność strażników ze składek członkowskich każdego koła w okręgu działalności strażników,
  3. wreszcie komendanci niech się wezmą do pracy i zaczną pozyskiwać sponsorów wśród instytucji, prywatnych biznesmenów itd. Trzeba pisać i wnioskować o dotację.
  Nie byłoby błędem wystąpić z wnioskiem o uznanie PZW związkiem o cechach użyteczności publicznej.

 • arnie Data dodania: 8 lat temu Oceń: 0 + / -

  arnie

  Witam. Trochę inny taryfikator od 2010 zaczyna funkcjonować również w Okręgu Poznańskim. Czy przyczyni się do zwiększenia skuteczności SSR okaże się w przyszłym roku. W moim Okręgu dotacja przyznawana jest dla Grupy SSR na dofinansowanie ich w sprzęt a nie dla Kół, które by przejadły te pieniądze. Jeśli działa 5 strażników w danej grupie to nie widzę powodu by dofinansowywać 200osobowe Koło w którym nie jeden jest w sprzeczności z RAPR. A pieniądze z takiej dotacji powinny iść na dofinansowanie walki z kłusownictwem a nie zawody zarządu Kół. Mimo tego to pomysł ze wspieraniem w ten sposób SSR jest dobry.

  Co do finansowania SSR przez powiaty to jest bardzo różnie. U mnie w okręgu są powiaty, które w w 100% finansują wyposażenie SSR, natomiast Okręg tylko zwraca tzw kilometrówkę, która jest nie małym kosztem zaliczanym do wynagrodzeń, diet czy też świadczeń. Ale są i powiaty co na SSR nie wykładają ani złotówki i to sie nię nie zmieni, jesli Komendanci Powiatowi nie podejmą inicjatywy walki o pieniądze, a tóre są.

  tomek_88 starostwo nie mogło wymyślić nowych wzorów legitymacji SSR bo obowiązujący wzór odznaki i legitymacji znajduje się w rządowej ustawie "...wzory odznak i legitymacji PSR i SSR"

  Za to z niepokojem oczekuję nowej ustawy likwidującej PSR i powołującej Straż Ochrony Przyrody!!!

 • tomek_88 Data dodania: 8 lat temu Oceń: 4 + / -

  tomek_88

  Co zrobić jak wszyscy, którzy mogliby coś zmienić są nie tylko obojętni ale przeciwni Społecznej Straży. U mnie w Okręgu Chełmskim PZW żadne starostwo nie partycypuje w kosztach Straży, a władze okręgu aby zachować dobre stosunki ze starostwem nie podejmują tematu. ZO PZW w Chełmie nie wspiera również kół wykazujących się na polu walki z kłusownictwem, wszelkie prośby o pomoc trafiają do kosza. Etatowa Straż Okręgu liczy aż trzech ludzi, którzy mają na głowie zawody okręgowe, zarybienia, prace konserwacyjne na zbiornikach, odłowy i wiele, wiele innych zajęć, to kiedy mają walczyć z kłusownikami? Nie chcę użyć sformułowania "beton", ale inaczej się nie da. Gdyby nie Straż w kołach to nie wiem co by się działo nad naszymi wodami. Starostwo za to wymyśliło wzory legitymacji Strażników, w których są pełne dane razem z adresem, to jak mam pokazać złapanemu kłusownikowi taką legitymację? Wybaczcie koledzy za pytanie, ale dokąd to wszystko zmierza?

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

Jesteś wedkarzem z Okręgu lubelskiego, masz możliwość wędkowania w innym Okręgu. Wybierasz
Biała Podlaska
Białystok
Chełm
Częstochowa
Kielce
Krosno
Mazowieckie
Piotrków Trybunalski
Radom
Rzeszów
Siedlce
Słupsk
Sieradz
Tarnobrzeg
Zamość
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin

Reklama