Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Koła PZW OSW Rogóżno.

Aktualności | 2009-12-21 | Publikujący: Koło PZW OSW Rogóżno

W dniu 19 grudnia 2009 roku w siedzibie MGKS Gwarek w Łęcznej odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła PZW OSW Rogóżno. Z ramienia Zarządu Okręgu zebranie obsługiwał Dyrektor Biura ZO PZW w Lublinie Andrzej Borkowski. W zebraniu uczestniczyło 31 członków koła dlatego Walne zebranie odbyło się w drugim terminie.

Zebranie otworzył prezes Koła kol. Marek Harasim. Przywitał wszystkich zebranych i zaproponował wybranie przewodniczącego i sekretarza zebrania. Jedynymi kandydaturami zaproponowanymi przez zebranych do pełnienia tych funkcji byli:

Harasim Marek - przewodniczący, Górski Zygmunt - sekretarz

Powyższe kandydatury zostały wybrane na swe funkcje jednogłośnie. Następnie przewodniczący przedstawił porządek obrad. Jego treść została poddana głosowaniu. Nie wnosząc żadnych poprawek,  zebrani przyjęli go jednogłośnie. Następnie dokonano wyboru komisji mandatowej i komisji uchwał i wniosków. Komisję mandatową stanowili Kol. Mirosław Klajda i Krzysztof Bordzoł. Komisję uchwał i wniosków działała w składzie : Zygmunt Górski, Marian Kawalerski i Jan Sadowski.

            Następnym punktem Walnego Zgromadzenia było wręczenie odznaczeń związkowych i upominków za zwycięstwo w klasyfikacjach i konkursach organizowanych przez koło. Odznaczeń związkowych dokonał Przedstawiciel ZO, Kol Borkowski Andrzej. Srebrną odznakę PZW otrzymał Kol. Mirosław Klajda, medal Zasłużony dla wędkarstwa Lubelszczyzny został przyznany Kol Piotrowi Chołocie. Następnie Prezes Koła w towarzystwie wiceprezesów do spraw organizacyjnych i sportowych wręczyli liczne upominki dla wędkarzy, którzy odnieśli najlepsze wyniki sportowe. Grand Prix Koła w kategorii seniorów otrzymał Kol. Marian Grzywacz. Wyprzedził on Jana Sadowskiego i Leszka Watraka. W klasyfikacji juniorów najlepszym okazał się Kacper Bordzoł, wyprzedzając Olę Włodarczyk i Dominika Krasuckiego. Konkurs Puchar sumika został zdominowany przez Piotra Chołotę, który w pokonanym polu zostawił Zbigniewa Gajowiaka i Mariana Grzywacza. W konkursie Sumik ponad wszystko również Piotr Chołota nie dał nikomu szans. Wyławiając w roku 2009,  406.84 kg sumika przekroczył jedną tonę złowionej tej ryby w przeciągu trzech lat. Związek zawodowy Górników Lubelski Węgiel Bogdanka SA w nagrodę za ten sukces ufundowała łowcy koluchów lodówko - zamrażarkę. Drugie miejsce w tym konkursie i lodówkę ufundowaną przez koło zdobył Jan Sadowski. Trzecie miejsce i wędka okoniowa przypadła kol. Witoldowi Aftyce. Największego karpia, który po złowieniu, sfotografowaniu odzyskał wolność w tym roku złowił Przemysław Popek. Jego nagrodę - wysokiej klasy silnik elektryczny do łodzi- ufundował Kol Mariusz Roczniak właściciel firmy Las i Ogród ze Świdnika. Statuetki za największe ryby łowiska w 2009 roku przypadły kol. Przemysławowi Popkowi, Karolowi Oraczewskiemu i Marianowi Kawalerskiemu. Wszyscy wyróżnieni łowcy okazów w naszym łowisku dodatkowo otrzymują darmowe zezwolenie na połów ryb w jeziorze Rogóżno. Darmowe zezwolenia otrzymują również łowcy kolucha. Trzech pierwszych z Pucharu sumika i pięciu z konkursu Sumik ponad wszystko.

            Kolejnym punktem porządku realizowanym na zebraniu było przedstawienie sprawozdań z działalności Zarządu Koła. Sprawozdanie zostało podzielone na części tematyczne i tak: sprawozdanie z działalności organizacyjnej przedstawił kol. Mirosław Klajda. Sprawozdanie finansowe przedstawił prezes Koła kol. Marek Harasim. Sprawozdanie zagospodarowania i ochrony wód było dziełem kol Mariana Grzywacza. Krzysztof Bordzoł przedstawił sprawozdanie z działalności sportowej a Robert Pierepienko z działalności młodzieżowej. Podczas przedstawiania dwóch ostatnich sprawozdań na ekranie można było zobaczyć zdjęcia z wymienianych imprez  na ściennym ekranie wyświetlanych przez projektor.

Sprawozdanie z działań Komisji Rewizyjnej przedstawił Kole. Leszek Watrak a Sądu koleżeńskiego Ryszard Pochwatka. Wszystkie wyżej wymienione sprawozdania są załącznikami do tego sprawozdania. Po przedstawieniu sprawozdań przystąpiono do dyskusji. Głos zabrał przedstawiciel Zarządu Okręgu, który wysoko ocenił pracę koła i zaangażowanie jego członków we wszystkich dziedzinach działalności w PZW. Od zagospodarowania wód poprzez ich ochronę do sportu i pracy z młodzieżą. Sprawozdania wyczerpywały wszystkie zagadnienia działalności, tak że dyskusja nad nimi ograniczała się do poparcia dotychczasowych działań Zarządu i jego przemyślanych decyzji.

            Ponieważ dyskusja zahaczała o tematykę programową na 2010 rok postanowiono przedstawić zebranym przygotowane dokumenty programowe: preliminarz budżetowy, plan pracy koła i kalendarz imprez sportowych, które stanowią załącznik do tego sprawozdania. Zapisy tych dokumentów zostały zaakceptowane przez zebranych, bez wnoszenia do nich żadnych poprawek. W trakcie dyskusji zaproponowano tylko zamianę terminu pucharu jeziorowego z pucharem spinningowym. Poprawką tą zajmie się zarząd na najbliższym posiedzeniu. Ponieważ dyskusja nic już nowego nie wnosiła, postanowiono po przedstawieniu protokołu komisji mandatowej, przejść do podjęcia uchwał. Przyjęto wszystkie sprawozdania z działalności w 2009 roku oraz zatwierdzono dokumenty programowe.  Prezes zapowiedział jednak, że jest to program działania, a ten będzie przez cały czas kontrolowany i w razie potrzeby modyfikowany. Przyjęto również wniosek Walnego zebrania do Zarządu Okręgu o zmianę wymiaru ochronnego dla szczupaka na 50 cm i dziennego limitu 2 szt. na wszystkich wodach PZW w Okręgu Lublin. Postanowiono również, ze w przypadku podniesienia tego wymiaru przez Zarząd Okręgu ,Zarząd Koła wystąpi z propozycją do Zarządu Okręgu o zmianę wymiaru szczupaka w regulaminie łowiska Rogóżno, zrównując go do wymiaru obowiązującego w całym okręgu.

            Przegłosowanie uchwał i wniosków kończyło Walne Zgromadzenie Członków Koła. Natomiast Zgromadzenie Członków Koła kończyło ciekawy rok, obfitujący w sukcesy koła we wszystkich dziedzinach działania. Kończąc więc, Prezes podziękował wszystkim sponsorom i dobroczyńcom koła za ich hojność, podziękował wszystkim członkom koła za ich nienaganną etykę wędkarską, przekazując im wszystkim wędkarzom jak i ich rodzinom najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2010 Roku. Wszystkim uczestnikom podziękował za przybycie i merytoryczne uczestnictwo w zebraniu, a korzystając z okazji zgodnie z tradycją połamał się opłatkiem ze wszystkimi zebranymi zapraszając ich do skromnego świątecznego poczęstunku.

Poleć znajomemu

Załączniki

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

W dniu 14 grudnia 2009 roku naszą stronę na portalu odwiedziło 120 tys, wędkarzy internautów, co daje nam średnio 30 tys. na rok. Jak oceniasz dotychczasową wizualizację tej strony
Strona ciekawa, obrazująca życie kół w całym Okręgu
Strona powinna dotyczyć tylko działalności Zarządu Okręgu
Wszystko mi jedno, aby ryby brały
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin

Reklama