Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Regulamin Spławikowego Grand Prix

Aktualności | 2017-03-06 | Publikujący: Sport w Lublinie

1.       Organizator cyklu Spławikowe GP powstało z połączenia trzech lig:  

- Spławikowa Okręgowa Liga Kół          

- GP Zaprzyjaźnionych Kół i Klubów          

- Lubelska Liga Spławikowa 

Organizatorzy cyklu zawodów (w skrócie GPO) stworzą Radę GPO, w której będą Kapitanowie Drużyn oraz wskazani członkowie OKS Lublin. Rada ze swego składu powoła Prezydium, a w skład jego wejdzie po jednym przedstawicielu lig.  Rada zaprasza do udziału wszystkich wędkarzy , którzy w sposób koleżeński  i przyjazny chcą sportowo ze sobą rywalizować.

2.       Sprawy ogólne Zawody przeprowadzą koła wędkarskie oraz Okręgowy Kapitanat Sportowy PZW Lublin. Koszt uczestnictwa w zawodach wynosi: w zawodach dwuturowych 70zł oraz 40zł dla zawodników, którzy startują w sektorze junior/kobieta, natomiast w zawodach jednoturowych 35zł oraz 20zł dla zawodników, którzy startują w sektorze junior/kobieta. Z kwoty startowego pokrywane są koszty wyłącznie: pucharów na dane zawody oraz posiłków dla zawodników. Ewentualna nadwyżka zostaje przeznaczona na nagrody na zakończenie całego cyklu. Na 40 minut przed otwarciem zawodów wyznaczona zostaje Odprawa Techniczna, podczas której to organizator przedstawia przedstawicielom drużyn (po 1 wyznaczonej osobie z każdej drużyny) wyznaczone stanowiska, zabezpieczenie zawodów, sposób losowania oraz cały budżet danych zawodów. Wszelkie sporne sprawy nie uwzględnione z regulaminie GPO rozstrzyga Rada GPO.

3.        Zasady rozgrywania zawodów Zawody GPO rozgrywane są z aktualnymi Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego. Pełny cykl zawodów składa się z 11 tur (bądź z 10 tur, patrz pkt6 Regulaminu), gdzie 3 tury będą zawodami dwudniowymi, natomiast 5 tur zawodami jednodniowymi. Każde zawody będą poprzedzone odpowiednim komunikatem wydanym przez organizatora danych zawodów nie później niż 10 dni przed datą planowanych zawodów. W każdych zawodach rywalizacja będzie przebiegała w 4 sektorach: A, B, C - sektory tzw. "seniorskie" oraz sektor junior/kobieta, w którym będą mogły rywalizować zawodniczki bez względu na wiek oraz zawodnicy, którzy nie przekroczyli 20 roku życia. Możliwy jest start kobiety/junioraU20 w sektorze seniorów (A,B,C) na tych samych warunkach co seniorzy, jednak musi to być wyraźnie zaznaczone przy zgłaszaniu drużyn do sezonu. Taka decyzja jest nieodwracalna, obowiązująca przez cały sezon. Wszystkie złowione ryby w zawodach należy wypuścić po sygnale od sędziego wagowego - nie dopełnienie tego warunku skutkuje dyskwalifikacją zawodnika w całych zawodach.

4. Drużyny GPO

Zgłoszone drużyny mogą reprezentować koła jak i również dopuszcza się start drużyn, których zawodnicy są członkami różnych kół. Wszystkie drużyny mają obowiązek zgłosić do dnia 31.03.2017 nazwę drużyny, kapitana oraz imienny składy swojej drużyny (dowolna ilość zawodników wszystkich kategorii). W czasie trwania sezonu do drużyny może dołączyć jedynie zawodnik startujący indywidualnie, który nie był zgłoszony w żadnej innej drużynie. Zawodnik w danym roku reprezentuje barwy wyłącznie jednej drużyny. W cyklu zawodów GPO dopuszcza się start zawodników indywidualnych. Zgłoszenia przyjmuje Tomasz Samoń - tel. 507328973 ; mail: sajo81@gmail.com

5.       Klasyfikacja zawodów Wyniki poszczególnych zawodów zliczane są zgodnie z ZOSW. Do klasyfikacji rocznej zaliczanych będzie 8 najlepszych wyników uzyskanych w poszczególnych turach zarówno w klasyfikacji indywidualnej jak i drużynowej, natomiast wśród tych 8 najlepszych tur musi być wynik przynajmniej jednej z tur na wodzie płynącej (wynik jest zaliczany, nawet gdy zawodnik/drużyna nie brali udziału w żadnej z tur na wodzie płynącej). Do klasyfikacji drużynowej poszczególnych zawodów zliczany jest wynik 3 zawodników startujących w sektorach dla seniorów. W przypadku drużyn, które dane zawody zakończą z taką samą ilością punktów sektorowych uzyskanych przez 3 seniorów, o wyższym miejscu decyduje wynik zawodnika z sektora kobieta/juniorU20.  Poszczególnych zawodników tworzących drużynę na dane zawody należy zgłosić zgodnie z komunikatem zawodów, a także potwierdzić w sekretariacie zawodów tuż przed losowaniem stanowisk w danych zawodach. W przypadku zawodów dwudniowych, o zwycięstwie w tych zawodach decyduje wynik z dwóch tur zawodów, zarówno w klasyfikacji indywidualnej jak i drużynowej.

W przypadku zawodów dwuturowych istnieje możliwość startu wyłącznie w niedzielnej turze zawodów, jeśli zawodnik ten zastępuje zawodnika startującego wyłącznie w sobotniej turze (nie musi to być zawodnik z tej samej drużyny) - jednak o takiej zmianie należy poinformować organizatora już podczas zapisów do danych zawodów. Zawodnik, który w zawodach dwudniowych wystartuje w sobotę, nie ma obowiązku startu w niedzielę - otrzyma punkty liczone za nieobecność w turze zgodnie z ZOSW.  6.        Tytuły i nagrody  W poszczególnych zawodach o wyróżnieniach i nagrodach decyduje ich organizator w ramach swoich możliwości. Po całym cyklu zawodów sklasyfikowanych najlepszych 15 zawodników spośród seniorów i pierwsza 15 wśród kobiet i juniorówU20 uzyskuje prawo startu bez eliminacji w Okręgowych Mistrzostwach Spławikowych w następnym roku sportowym. W klasyfikacji indywidualnej najlepszych 6 seniorów otrzymuje dyplomy, a pierwsza trójka puchary.  Zawodnik, który zdobył pierwsze miejsce uzyskał tytuł „Najlepszego zawodnika w wędkarstwie spławikowym Okręgu lubelskiego" na dany rok. W kategorii kobieta/junior z całej klasyfikacji najlepsza 6 otrzymuje dyplomy, a najlepszy junior i najlepsza kobieta uzyskują tytuł „Najlepszego juniora/kobiety w wędkarstwie spławikowym Okręgu lubelskiego", potwierdzonych wręczonym pucharem. W klasyfikacji drużynowej 6 najlepszych zespołów uhonorowanych zostaje dyplomami uznania, a 3 pierwsze drużyny pucharami, natomiast pierwsza drużyna uzyska tytuł „Najlepszej spławikowej drużyny Okręgu lubelskiego" w danym roku. Dodatkowo specjalnym pucharem zostanie uhonorowana osoba z największą wagą punktową całego cyklu oraz łowca największej ryby całego cyklu zawodów.
Wszyscy zawodnicy, którzy wystartują w co najmniej 8 turach będą brać udział w losowaniu nagród ufundowanych od sponsorów cyklu jak i pozostałej kwoty ze startowego w poszczególnych turach zawodów. Data oficjalnego zakończenia zostanie podana pod koniec cyklu.

7.       Terminarz GPO LP. - DATA - MIEJSCE - ORGANIZATOR
1 - 09.04 - Markuszów - Mivardi Ryba Bełżyce oraz Haczyk
2 - 29-30.04 - Zalew Zemborzycki - Sensas Lublin oraz Żagiel
3 - 04.06 - Markuszów/Dratów - Mivardi Ryba Bełżyce oraz Haczyk
4 - 8-9.07 - Bychawa - Lin Czuby  5 - 12-13.08 - Wisła - Stynka Lerby Ryki  6 - 20.08 - Dratów/Zalew Zemborzycki  Mivardi Ryba Bełżyce oraz Haczyk lub Puchar Jezior
 7 - 10.09 - Wisła - Stynka Lerby Ryki
 8 - 17.09 - Zalew Zemborzycki/Dratów/Krzczeń - ZO PZW (Puchar Prezesa)

   

USTALENIA ORGANIZATORÓW I OKS PZW LUBLIN:
1. Okręgowy Kapitanat Sportowy/Zarząd Okręgu zatwierdzają powyższy regulamin zawodów spławikowych GPO na rok 2017
2. Organizatorzy są zobowiązani w ciągu 7 dni od daty zawodów do rozliczenia finansowego w postaci pliku multimedialnego umieszczonego na stronie PZW (jako załącznik do relacji z zawodów) w ciągu 7 dni od daty zawodów oraz do przekazania wszelkich faktur i rachunków (KP startowego które zostaną wydane z biura ZO, faktury za zakupione puchary, posiłki i inne rzeczy organizacyjne) do biura Okręgu PZW Lublin. Wszelkie pieniądze ze startowego po odjęciu kosztów na puchary oraz posiłki dla zawodników i 4 osób organizujących zawody  zostaną przekazane do działu finansowego ZO i zasilą fundusz sportu. Rada GPO wyda te pieniądze na zakończenie cyklu na zakup upominków i fakturowo rozliczy się z wydatków.
3. Na Odprawie Technicznej (40min przed otwarciem zawodów) organizator wskazuje przedstawicielom drużyn (1 osoba z każdej ze startujących drużyn) wyznaczone sektory i stanowiska, zabezpieczenie terenu zawodów (taśmy, ogrodzenia, tabliczki informacyjne), sposób przeprowadzenia losowania, wskazuje osoby z organizacji zabezpieczające teren (powinny mieć na sobie kamizelki odblaskowe) 4. Organizator zawodów z puli startowego zebranego od uczestników danych zawodów ponosi następujące  koszty: 550zł na puchary (200zł drużynówka, 150zł senior, 150 kobieta junior, 50zł dyplomy i medale), a w przypadku zawodów dwuturowych dodatkowe 160zł dla zwycięzców sektorowych oraz posiłki dla zawodników (koszt 10-12zł na osobę) oraz 4 posiłki na turę dla organizatora. Pozostałe koszty związane z organizacją zawodów (taśmy, farba, koszenie stanowisk, itp.) należy zgłosić wcześniej do konsultacji z kapitanami drużyn. Pozostałe pieniądze należy przeznaczyć na pulę nagród na zakończenie całego cyklu. 5. Organizator może na swoich zawodach zwiększyć wydatki na puchary, posiłek bądź ewentualnie nagrody rzeczowe wyłącznie jeśli środki pochodzą od dodatkowego sponsora zawodów.
6.  W przypadku zawodów dwudniowych konieczne jest zaznaczenie farbą początków/końców każdego stanowiska, tak aby stanowiska w dniu drugim były ulokowane identycznie.
7.  Rada GPO  zakupuje okazałe puchary   na zakończenie cyklu zawodów, a koszty związane z ich zakupem pokryje Okręg.
8.  Okręg poczyni starania aby pozyskać nagrody wędkarskie za na zakończenie cyklu zawodów
9.  Okręg wysyła swojego przedstawiciela jako sędziego sekretarza, który na swoim (okręgowym) sprzęcie ma wprowadzać wyniki zawodów przekazane przez organizatora (na kartce bądź za pomocą radiotelefonu). Wszelkie koszty (dieta, transport, posiłek, itp) sędziego sekretarza pokrywa Okręg
10. Okręg rezerwuje wszystkie łowiska zawodów w wybranych przez Radę datach. Zawody te mają mieć pierwszeństwo w rezerwacji przed wszelkimi innymi zawodami wędkarskimi (poza zawodami MO). W przypadku łowisk specjalnych (Bychawa, Opole, Markuszów, itp.) Okręg podejmie się próby negocjacji jak najmniejszej ceny użyczenia łowiska na czas zawodów, a koszty wynajęcia łowiska opłacane są ze startowego zawodników danych zawodów bądź z funduszy ewentualnego sponsora.
11. Okręg przygotowuje zakładkę sportową na stronie PZW Lublin (identycznie jak jest obecnie Nasze Wody Zagospodarowanie i Ochrona).  Zakładkę będzie prowadził Tomasz Samoń, który będzie tam umieszczał wyniki z zawodów GPO, relacje z zawodów oraz klasyfikację roczną. Dodatkowo komunikat zawodów oraz relacja z zawodów znajdą się na stronie głównej PZW Lublin. Jeśli nie będzie stworzonej takiej zakładki (Np. Sport w okręgu) to wszelkie informacje na temat spławikowych GPO będą na okręgowej stronie klubu SARS Haczyk. Materiały związane z Ligą będą również publikowane na portalach społecznościowych GP Zaprzyjaźnionych Kół oraz na Lubelskim Forum Wędkarskim. 12. Przed ostatnią turą zawodów odbędzie się spotkanie Rady GPO , którzy ustalą listę nagród oraz datę oficjalnego zakończenia cyklu GPO. Dekoracja pucharowa może się odbyć w Lublinie na Rybomanii. 13. Organizatorzy cyklu GPO upoważniają do prowadzenia rozmów z ewentualnymi sponsorami cyklu następujące osoby: przewodniczący OKS , przedstawiciela Lubelskiej Ligi Spławikowej oraz Rafała Walczaka - przedstawiciela GP Zaprzyjaźnionych Kół lub inne osoby po konsultacji z Radą GPO.    

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

W dniu 14 grudnia 2009 roku naszą stronę na portalu odwiedziło 120 tys, wędkarzy internautów, co daje nam średnio 30 tys. na rok. Jak oceniasz dotychczasową wizualizację tej strony
Strona ciekawa, obrazująca życie kół w całym Okręgu
Strona powinna dotyczyć tylko działalności Zarządu Okręgu
Wszystko mi jedno, aby ryby brały
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin

Reklama