Okręg PZW w Lublinie
http://www.lublin.pzw.org.pl

Aktualności

Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Koła 64 za rok 2013

Aktualności | 2013-12-21 | Publikujący: Koło PZW Bogdanka

 

17 listopada 2013 roku w pubie „30" odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Koła PZW Bogdanka. Otwarcia zgromadzenia dokonał Prezes Koła Andrzej Ślusarski, który na wstępie przywitał przybyłych członków koła oraz przedstawiciela okręgu Stanisława Juchniewicza. Funkcję przewodniczącego zebrania powierzono Krzysztofowi Czyżowi, na sekretarza walnego zebrania wybrano Ryszarda Pasierba.

Realizując porządek obrad przedstawiono sprawozdania z działalności za 2013rok :

-Zarządu Koła,

-Działalności Sportowej,

-Komisji Rewizyjnej,

-Sądu Koleżeńskiego

Podsumowano wyniki ogólnej klasyfikacji Grand Prix Koła PZW Bogdanka za 2013 rok. Puchary GP zwycięzcom wręczył przedstawiciel okręgu Stanisław Juchniewicz, zostały wręczone również odznaczenia PZW.

Klasyfikacja Grand Prix seniorów:

1.Mariusz Sałek

2.Andrzej Ślusarski

3.Rafał PachoskiKlasyfikacja Grand Prix juniorów:

1.Damian Olender

2.Łukasz Czyż

3.Grzegorz Zalewski


Jednogłośnie przyjęto wniosek o otwarciu zawodów dla wędkarzy z innych kół  z wyjątkiem Zawodów Mistrzowskich Koła.Z tego miejsca dziękujemy wszystkim przybyłym na zebranie członkom koła.

 

Zarząd Koła

 

Zdjęcia