Okręg PZW w Lublinie
http://www.lublin.pzw.org.pl

Składki

Składki okręgowe w 2008 roku.

Składki | 2007-10-05 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

Plenum Zarządu Okręgu na posiedzeniu w dniu 21.09.2007 roku podjęło uchwałę o wysokości opłat okręgowych na 2008 rok.

 

L.P.

 

 

Rodzaj świadczenia

 

Wartość

1.

Składka okręgowa nizinna:

1. Podstawowa

2. Ulgowa dla odznaczonych odznakami PZW: srebrną,

    złotą odznaką, młodzież szkolna, studenci i żołnierze

    zasadniczej służby wojskowej w wieku 16-26 lat oraz

    mężczyźni po ukończeniu 65 lat i kobiety po

    ukończeniu 60 lat

3. Uczestnika – młodzież do 16 lat

 

70,-

 

 

 

 

35,-

16,-

2.

Składka okręgowa okresowa

1. Jednodniowa dla członka PZW

2. Weekendowa (3 dniowa) dla członka PZW

3. Dwutygodniowa dla członka PZW

 

12,-

30,-

40,-

3.

Składka dla nie zrzeszonych i cudzoziemców

1. Roczna

2. Dwutygodniowa

3. Weekendowa 3 dniowa

 

200,-

80,-

60,-

4.

Składka okręgowa górska

1. Podstawowa

2. Ulgowa – ulgi jak przy składkach nizinnych

3. Uczestnika – młodzież do lat 16

 

140,-

70,-

35,-

5.

Składka okręgowa okresowa

1. Jednodniowa dla członka PZW

2. Weekendowa (3 dniowa) dla członka PZW

3. Dwutygodniowa dla członka PZW

 

20,-

50,-

70,-

6.

Składka dla nie zrzeszonych i cudzoziemców

1. Roczna

2. Dwutygodniowa

 

300,-

150,-

7.

Inne składki okręgowe

1. Dopłata górska do wód nizinnych

2. Dopłata na spinning (tylko do wód nizinnych)

3. Trolling

4. Składka okręgowa ekologiczna (dotyczy tylko jezior)

 

80,-

15,-

300,-

10,-