Okręg PZW w Lublinie
http://www.lublin.pzw.org.pl

Przepisy PZW

Uchwały Zarządu Okręgu z dnia 24.04.2013 r.

Przepisy PZW | 2013-05-07 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

Uchwały podjęte na posiedzeniu Zarządu Okręgu PZW w Lublinie w dniu 24.04.2013 r.
.
Uchwała Nr 1/2013 - Zarząd Okręgu PZW w Lublinie jednogłośnie przyjął kandydatury na
funkcje wiceprezesów ZO, sekretarza ZO, skarbnika ZO, członków Prezydium ZO oraz
rzecznika dyscyplinarnego ZO - pełny tekst uchwały w załączeniu.

Pełny tekst.

.
Uchwała Nr 2/2013 - Zarząd Okręgu PZW w Lublinie jednogłośnie zatwierdził ilość komisji
problemowych Zarządu Okręgu wraz z ich przewodniczącymi oraz określono z ilu osób ma
się składać poszczególna komisja - pełna treść uchwały w załączeniu.

Pełny tekst

.
Uchwala Nr 3/2013 - Zarząd Okręgu PZW w Lublinie po zmianie terminu odbycia
posiedzenia Prezydium ZO, jednogłośnie przyjął plan pracy Zarządu Okręgu na II kwartał
2013 roku.

.
Uchwala Nr 4/2013 - Zarząd Okręgu PZW w Lublinie jednogłośnie zaakceptował podpisanie
umowy z Gminą Zakrzówek na partycypowanie w kosztach utrzymania zbiornika Zakrzówek
w kosztach roku 2012.

.
Uchwala Nr 5/2013 - Zarząd Okręgu PZW w Lublinie ze względu na tarło ryb wprowadza
jednogłośnie zakaz wędkowania do końca m-ca czerwca 2013 roku na oznaczonych tablicami
informacyjnymi starorzeczach rzeki Wisły na odcinku od Kazimierza do Dęblina.