Okręg PZW w Lublinie
http://www.lublin.pzw.org.pl

Przepisy PZW

Regulamin Spławikowego Grand Prix Okręgu PZW w Lublinie.

Przepisy PZW | 2013-02-21 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

1. Organizator - są nim Koła lub Kluby wędkarskie, które zgłosiły chęć organizacji Zawodów Okręgowej Komisji Sportowej. Organizator może otrzymać wsparcie ze strony Zarządu Okręgu w zakresie obsady funkcji Sędziego Głównego zawodów, który jest jednocześnie jego przedstawicielem. Koszty delegacji swojego przedstawiciela ponosi Zarząd Okręgu. Organizator jest zobowiązany dostarczyć wyniki z odbytych zawodów w ciągu 7 dni od ich rozegrania do Biura ZO, a także zamieszczenia ich na ogólnie dostępnej stronie internetowej ZO PZW w Lublinie.

.
2. Zasady rozgrywania zawodów - zawody są rozgrywane zgodnie z aktualnymi przepisami zawartymi w „ Zasadach Organizacji wędkarskiego sportu kwalifikowanego\" przyjętymi przez Główny Kapitanat Sportowy.

.
3. Organizacja zawodów - pełny cykl składa się z 4-ch lub 5-ciu dwuturowych zawodów, w których mogą brać udział członkowie PZW zarówno skupieni w kołach Okręgu lubelskiego jak również w innych okręgach. Za udział w zawodach organizator ma prawo od jego uczestników pobierać opłatę startową w wysokości nie wyższej niż zaproponowana przez OKS i zatwierdzona przez Zarząd Okręgu, a przeznaczona na koszty organizacji. Wniesiona opłata powinna być udokumentowana odpowiednim dokumentem finansowym i podana po rozliczeniu imprezy do wiadomości jej uczestnikom. Koszty związane z udziałem zawodników pokrywają uczestnicy lub w miarę możliwości ich macierzyste koła lub kluby wędkarskie. Organizator ma obowiązek na dzień przed rozegraniem pierwszej tury zawodów udostępnić zgłoszonym zawodnikom łowisko do przeprowadzenia treningu w godzinach odpowiadającym porze rozegrania zawodów.

.
4. Klasyfikacja - w poszczególnych zawodach klasyfikacja indywidualna prowadzona jest zgodnie z „Zasadami Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego\" w dwóch kategoriach: seniorów oraz kobiet i juniorów, z tym, że ewentualny kadet jest zaliczony do juniorów / ma prawo używać takiej samej długości wędkę/. Klasyfikacja drużynowa w poszczególnych turach zawodów wymaga zgłoszenia drużyny 4- ro osobowej w składzie 3 seniorów i junior lub kobieta, a jej skład jest aktualny tylko w tej turze zawodów. Miejsce drużynowe w pojedynczych zawodach nie stanowi o miejscu drużyny po całym cyklu zawodów Grand Prix. Ostateczna klasyfikacja drużynowa zostanie ustalona na podstawie wyników całej drużyny w poszczególnych zawodach - 3 seniorów i juniora lub kobiety. Koła i kluby mają obowiązek do końca marca danego roku zgłosić imienny skład drużyny występującej w zawodach GPX (dowolna ilość seniorów , juniorów lub kobiet), którym przez cały cykl nie wolno występować w innej drużynie, natomiast mogą brać udział jako zawodnicy indywidualni. Zapisów dokonuje Kol. Ryszard Bąk w Biurze ZOPZW w Lublinie - tel 81 745 66 60.
Ostateczna klasyfikacja indywidualna ustalona zostanie dla zawodników, po odrzuceniu jednego przy rozgrywaniu 8 tur i dwóch przy rozgrywaniu 10 tur najgorszego wyniku za turę zawodów.
Zgłoszone drużyny mogą reprezentować koła lub kluby wędkarskie zgodnie z zarejestrowanymi w ZO PZW Lublin i nie wskazane jest używanie innych nazw.

.
5. Tytuły i nagrody - w poszczególnych zawodach o wyróżnieniach i nagrodach decyduje ich organizator w ramach swoich możliwości. Po całym cyklu zawodów sklasyfikowanych najlepszych 15 zawodników spośród seniorów i pierwsza 15 wśród kobiet i juniorów uzyskuje prawo startu bez eliminacji w Okręgowych Mistrzostwach Spławikowych w następnym roku sportowym. W klasyfikacji indywidualnej najlepszych 6 seniorów otrzymuje dyplomy a pierwsza trójka puchary ufundowane przez Zarząd Okręgu. Zawodnik, który zdobył pierwsze miejsce uzyskał tytuł „ Najlepszego zawodnika w wędkarstwie spławikowym Okręgu lubelskiego\" na dany rok. W kategorii kobieco - juniorskiej z całej klasyfikacji najlepsza 6 otrzymuje dyplomy, a najlepszy junior i najlepsza kobieta uzyskują tytuł „Najlepszego juniora / kobiety/ w wędkarstwie spławikowym Okręgu lubelskiego/, potwierdzonych wręczonym pucharem.
W klasyfikacji drużynowej 6 najlepszych zespołów uhonorowanych zostaje dyplomami uznania , a 3 pierwsze drużyny pucharami, natomiast pierwsza drużyna uzyska tytuł „ Pierwszej spławikowej drużyny Okręgu lubelskiego\" w danym roku.
.
Regulamin został przyjęty na posiedzeniu Okręgowej Komisji Sportowej i obowiązywać będzie po zatwierdzeniu przez ZO PZW od 2012 roku.
.

Lublin, dnia 18.02.2012 r. Okręgowa Komisja Sportowa PZW