Okręg PZW w Lublinie
http://www.lublin.pzw.org.pl

Aktualności

Mój pierwszy rok nad Wisłą

Aktualności | 2011-03-09 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

Domowa rzeko! prześliczna Wisło!
Jakby rusałka powiewna, hoża...
Z podnóża Karpat źródło twe trysło,
I płynie, płynie, het aż do morza.
Oh! ukochanaś ty od flisaków,
Gdańsku wiozących haracz zbożowy!
Źródeł twych strzeże królewski Kraków,
Ujścia, Bałtyku brzeg bursztynowy!
Kraj opasujesz swą wstęgą płową,
Wszystkich rzek polskich będąc królową 

Pozdrowienia z nad pięknej Wisły przesył AS 

Dla tęskniących za wiosną kilka fotek  

Zdjęcia