Okręg PZW w Lublinie
http://www.lublin.pzw.org.pl

Aktualności

Uwaga!

Aktualności | 2020-10-05 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

W dniu dzisiejszym będzie prowadzony odłów kontrolny  w ramach projektu „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego” na zbiorniku Zalew Zemborzycki.

W realizacji badań będzie brał udział pracownik naukowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Katedry Geoinżynierii.

Złowione ryby po dokonaniu niezbędnych pomiarów zostaną uwolnione.

Nadzór będzie sprawowała Straż Ochrony Wód PZW Lublin.