Okręg PZW w Lublinie
http://www.lublin.pzw.org.pl

Komunikaty

Obóz wędkarski

Komunikaty | 2020-06-04 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

Uwaga - potencjalni uczestnicy

obozów wędkarskich organizowanych przez Radę ds. Młodzieży ZG PZW

w roku 2020

 

Rada ds. Młodzieży ZG PZW, aby zorientować się jakie jest potencjalne zainteresowanie uczestnictwem w młodzieżowym obozie wędkarskim w Wielkopolsce k. Żnina, w obecnych niestandardowych warunkach, prosi zainteresowane jednostki terenowe tj. okręgi i koła PZW o nadsyłanie ew. ilościowych zgłoszeń uczestnictwa. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dn. 10 czerwca 2020 r. na adres sportpzw@zgpzw.pl. Po tym terminie dokonamy analizy nadesłanych zgłoszeń i podejmiemy decyzję, co do ew. realizacji obozu. Sprawę prosimy potraktować jako pilną.

 

 

Wiceprezes ZG PZW

ds. Młodzieży

 

Wiesław Miś