Okręg PZW w Lublinie
http://www.lublin.pzw.org.pl

Komunikaty

Wyjaśnienie dotyczące komunikatu z dn. 23.03.2020 „Ważny Komunikat”

Komunikaty | 2020-03-26 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

 

 

Ze względu na docierające do nas sygnały informujemy, że biuro ZO PZW w Lublinie jest zamknięte dla interesantów, jednakże pracownicy biura wykonują swoją prace i są dostępni pod numerami stacjonarnymi jak też komórkowymi oraz adresami email podanymi w wiadomości poniżej:

http://www.pzw.org.pl/prezentacja/index.php?dir=wiadomosci&id_kategorii=61&id_wiadomosci=203276&opcja=wiadomosci_panel

W przypadku, gdy któryś ze skarbników zechce otrzymać np. dodatkowe zezwolenia z porozumień prosimy o wcześniejszy  kontakt i zostaną mu one wysłane pocztą.