Okręg PZW w Lublinie
http://www.lublin.pzw.org.pl

Aktualności

Spławikowe zawody o Puchar Dyrektora Poczty Polskiej II Memoriał im. Janka Kloca

Aktualności | 2019-06-06 | Publikujący: Koło PZW Selekt Lublin

Spławikowe zawody o Puchar Dyrektora Poczty Polskiej II Memoriał im. Janka Kloca

Łowisko Dratów

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuje, że zgodnie z kalendarzem imprez sportowych na rok 2019 organizujemy w dniu  16 czerwca 2019 roku.

Spławikowe zawody indywidualne o Puchar Dyrektora RS w Lublinie 

Spławikowe zawody drużynowe o Puchar Dyrektora BKBI Region Centralny  

 Memoriał im. Janka Kloca  w kategorii „Open”

W celu właściwego przygotowania zawodów, prosimy o zgłaszanie drużyn - uczestników elektronicznie na adres andrzej.skibinski@poczta-polska.pl kontakt tel. stac. 81 5323762 tel. kom 502679571) potwierdzenie uczestnictwa w zawodach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2019 roku.

 Komisja sędziowska:

1. Sędzia Główny                     - Kol. Marian Geneja      - sędzia kl. krajowej

2. Z-ca Sędziego Głównego   -  Kol. Andrzej Skibiński - sędzia kl. krajowej

3. Sekretarz                               - Kol. Adam Kulbowski 

 1.     Miejsce zawodów

 Zawody odbędą się na zbiornik Dratów  - Łowisko  A

 2.     Charakterystyka łowiska

 Terenem zawodów jest zbiornik Dratów – łowisko A, brzeg betonowo - kamienny, Głębokość łowiska 1,0 m  do 1,5 m. Dominującymi gatunkami ryb występującymi w zbiorniku są: leszcz, karp, płoć, lin, okoń.

      3.     Uczestnictwo

 W zawodach uczestniczą zawodnicy w kategorii „Open” bez ograniczeń wiekowych:

·         Indywidualnie 

·         Drużynowo ( drużyna minimum 3 osobowe )

zawodach może uczestniczyć maksymalnie 5 zawodników do wyniku drużyny liczy się 3 najwyżej punktujących.

 4.     Koszty uczestnictwa

 Kosztami uczestnictwa w zawodach  jest wniesienie opłaty startowej w sekretariacie zawodów, która wynosi:

- opłata startowa od zawodnika –  35 zł

- osoby towarzyszące – 35 zł

Całość opłaty startowej  zostanie przeznaczona na posiłek dla uczestników.

 5.   Informacje dodatkowe

 1.     Zawody zostaną przeprowadzane w jednej  5 godzinnej turze  na żywej rybie.

Obowiązują siatki do przetrzymywania ryb w stanie żywym, odpowiedniej  długości,  okrągła średnica min 40 cm, prostokątna  przekątna min 50 cm .

     2.   Obowiązują limity zanęt i przynęt które wynoszą ;

-  zanęty w stanie namoczonym – 20 L wraz z gliną i żwirem

-  limit używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do zanęty wynosi   2,5 litra, w tym: maksymalnie 1 litr ochotki (jokersa i max 0,5 l haczykowej ochotki) i 0,5 litra czerwonych robaków (dżdżownicowate - Lumbricidae).

     Obowiązuje pięć sygnałów. Szczegóły na odprawie przed zawodami .

 6 .   Program minutowy zawodów

 Niedziela  – 16.06.2019 r.

- godz. 6,00 – 6,30 rejestracja zawodników  w sekretariacie zawodów

- godz. 6,30    otwarcie Zawodów

- godz. 6,40    losowanie sektorów i stanowisk 

- godz. 8,00   I sygnał wejść na stanowiska

- godz. 8,25   II na 5-min przed kontrolą zanęt i przynęt

- godz. 8,50   III na 10-min przed rozpoczęciem łowienia - nęcenie

- godz. 9,00   IV sygnał początek zawodów

- godz. 13.55  V sygnał na 5-min przed końcem zawodów

godz. 14,00 VI sygnał kończący zawody

- godz. 14 00-15,00 praca komisji sędziowskiej

- godz. 16 00  –ogłoszenie wyników i zakończenie zawodów - wręczenie nagród -  w OSW Rogóźno.

 Harmonogram minutowy może ulec zmianie

 7.     Postanowienia końcowe

 

Po zakończeniu zawodów, organizatorzy zapewniają gorący posiłek uczestnikom zawodów, samo zakończenie zawodów obędzie w OSW Rogóźno. Uwaga istnieje możliwość zakwaterowania w OSW Rogóźno – informacje  o warunkach i opłacie za  nocleg  indywidualnie  pod nr tel. jak wyżej.

Zdjęcia