Okręg PZW w Lublinie
http://www.lublin.pzw.org.pl

Komunikaty

"V Jesienny Puchar Klubów - EFFZETT Predator Cup" - zaproszenie na zawody 29.10.2017 Zalew Zemborzycki

Komunikaty | 2017-09-26 | Publikujący: Koło PZW Lublin Haczyk

 

 

"V Jesienny Puchar Klubów – EFFZETT Predator Cap"

29 października 2017 r. Zalew Zemborzycki

www.klubfenix.pl

 

KSM Fenix Lublin oraz Koło PZW Lublin Haczyk serdecznie zaprasza na towarzyskie otwarte zawody spinningowe z łodzi, na zasadach organizacji wędkarskiego sportu kwalifikowanego. Przewidziana jest klasyfikacja indywidualna i drużynowa. Patronat medialny nad zawodami objął magazyn polskich wędkarzy „Wędkarski Świat”, a głównym sponsorem jest firma D.A.M Maksymalna możliwa ilość startujących zawodników została ustalona na 100 osób.

 

I. Miejsce zbiórki:

Godz. 6.00 nad Zalewem Zemborzyckim (przypominamy o zmianie czasu).

 

II. Harmonogram zawodów:

5.30 – 7.00 Wodowanie łodzi (slip przy komisariacie Policji)

6.00 – 6.30 Potwierdzenie zgłoszenia (namiot zlokalizowany pomiędzy wieżą a slipem)

7.00 – 7.10 Odprawa zawodników (obowiązkowa)

7.30 – 13.30 Czas trwania zawodów

13.30 – 14.30 Zdanie kart startowych

14.30 – 15.00 Praca komisji sędziowskiej, posiłek w restauracji „Bosman”

15.00 – 15.30 Zakończenie zawodów

15.30 …… Integracja

 

III. Zasady finansowe:

Wpisowe: 40 zł

Wpłata wpisowego będzie potwierdzeniem zgłoszenia do zawodów.

Maksymalna ilość zawodników biorących udział w zawodach – 100.

 

IV. Zgłoszenia:

Zgłoszenia do zawodów przyjmowane będą tylko i wyłącznie mailwo na adres jpk.fenix@gmail.com. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko zawodnika (lub zawodników) oraz telefon kontaktowy. Wpłata wpisowego przelewem będzie ostatecznym potwierdzeniem zgłoszenia. Termin zgłoszenia (mail) upływa w dniu 18 października natomiast ostateczny termin zaksięgowania wpisowego upływa w dniu 20 października. Osoby zapisane w mailu zwrotnym zgłoszenia otrzymają numer konta do dokonania wpłaty. Po przekroczeniu określonego limitu zawodników (100 osób) zapisane osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

 

V. Zasady sportowe:

- zawody zostaną rozegrane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej, żywą rybą, - zawody rozegrane zostaną jedną sześciogodzinną turą, - ryby dopuszczone do punktacji zgodnie z ZOWSK,

- klasyfikacja drużynowa – drużyny 3 osobowe, maksymalnie na jednej łódce może znajdować się dwóch zawodników z jednej drużyny. Do klasyfikacji liczy się suma miejsc zdobytych przez członków drużyny, w przypadku równej liczby punktów za miejsca liczy się suma punktów za ryby. W przypadku gdy zawodnik nie złowi ryby zostaje mu przydzielone miejsce równe średniej wartości miejsc nieprzydzielonych.

- w przypadku takiej samej ilości punktów za rybę wyżej skalsyfikowany jest zawodnik który pierwszy złowił rybę,

- prawo startu mają wszyscy zgłoszeni zawodnicy posiadający zezwolenie na wody nizinne PZW Okręg Lublin, - podczas zawodów obowiązuje zakaz trollingowania, - każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego lub telefonu z aparatem z możliwością zgania zdjęć do komputera (karta pamięci, przewód itp).

 

VI. Nagrody:

Zwycięzca w klasyfikacji indywidualnej otrzymuje puchar oraz nagrodę główną.

Zawodnicy zajmujący miejsca II-VI otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Zwycięska drużyna otrzymuje puchar.

Za miejsca I-III w klasyfikacji drużynowej (łącznie 9 zawodników) przewidziano nagrody.

Zawodnik (cy) łowiący największego sandacza, szczupaka i okonia otrzymują nagrodę niespodziankę.

Pośród wszystkich startujących zawodników zostanie rozlosowana wartościowa nagroda extra oraz drobne upominki.

 

VII. Teren rozgrywania zawodów:

Zawody rozegrane zostaną na zbiorniku Zalew Zemborzycki z łodzi tj. od zapory czołowej (w 50 metrowym pasie od zapory obowiązuje zakaz wędkowania) do mostu drogowego w ulicy Cienistej (pierwszy most płynąc w górę Zalewu/rzeki Bystrzycy). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania zawodów w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (duży mróz uniemożliwiający łowienie, bardzo silny wiatr zagrażający bezpieczeństwu).

 

Organizatorzy nie zapewniają łodzi na zawody, kotwic i kapoków.

 

Organizator w trakcie zawodów zapewnia wykwalifikowaną pomoc medyczną oraz pomoc techniczną.

 

W czasie wodowania łodzi na slipie przy komisariacie Policji proszę się dostosowań do poleceń przedstawicieli organizatorów - osób kierujących wodowaniem.

 

Podczas trwania zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających. Organizator zastrzega sobie prawo do nie dopuszczenia zawodnika w przypadku podejrzeń, że jest pod wpływem niedozwolonych środków.

 

Sędzia Główny Zawodów:

Tomasz Matyjasek

 

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Tomasz Matyjasek – 660393939

Radosław Nastaj – 502288648

Michał Bartoszek - 505105355

 

Uwaga: Proszę nie wysłać zapytań na adres mailowy zgłoszenia.

Załączniki