Okręg PZW w Lublinie
http://www.lublin.pzw.org.pl

Komunikaty

Puchar Prezesa ZO PZW w Lublinie 17.09.2017 Dratów - Spławikowe Grand Prix Okręgu PZW Lublin

Komunikaty | 2017-09-04 | Publikujący: Okręg PZW w Lublinie

1. ORGANIATOR:                                                                                                     
Okręgowa Komisja Sportowa PZW Lublin na zlecenie ZO PZW w Lublinie  

2. DATA I MIEJSCE ZAWODÓW:

Zawody odbędą się w dniu 17.09.2017 na zbiorniku Dratów.  

3. CHARAKTERYSTYKA ŁOWISKA:                        

Sztuczny zbiornik o powierzchni około 107ha. Głębokość w miejscu zawodów waha się w granicach 1 - 2,5m w zależności od poziomu wody. Brzeg w miejscu rozgrywania zawodów pokryty płytami ułożonymi pod ukosem. Konieczność zastosowania linek mocujących, „kotwiczących\\\" stanowisko zawodników. Dno w przeważającej części piaszczyste przechodzące w mulisto-piaszczyste, do mulistego w głębszych częściach zbiornika. Dominującą rybą jest leszcz, natomiast towarzyszące (pojawiające się) gatunki ryb to: płoć, karaś, karp, jazgarz, ukleja, okoń, sumik karłowaty.    

4. UCZESTNICY:

W zawodach uczestniczą drużyny zgłoszone  do cyklu rozgrywek w składach 3 osobowych (3 seniorów) bądź 4 osobowych (3 seniorów + juniorU20 / kobieta) oraz zawodnicy startujący indywidualnie nie koniecznie startujący w całym cyklu GPX (max. Trzech zawodników z koła lub całe drużyny , serdecznie zapraszamy .  

5. WARUNKI I KOSZTY UCZESTNICTWA:

Należy dokonać imiennego zgłoszenia zawodników/drużyn oraz osób towarzyszących w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2017 roku (środa godzina 20:00): Tomasz Samoń  - tel. 507 328 973, mail: sajo81@gmail.com Rafał Walczak - tel. 509 714 666 Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Kosztami uczestnictwa jest uiszczenie opłaty startowej w wysokości 35 zł). Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia (rocznik 1999 i młodsi) opłacają startowe w wysokości 20 zł.  Koszt obiadu dla osoby towarzyszącej wynosi 15zł.
Opłaty należy dokonać w sekretariacie zawodów w dniu zawodów 17.09.2017 r.  
6. INFORMACJE DODATKOWE:

Zawody zostaną rozegrane w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego oraz Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb w PZW.
Zawody rozegrane zostaną w jednej 4 godzinnej turze w 3 sektorach dla seniorów oraz jednej 3 godzinnej turze dla 1 sektora junior U20 / kobieta (dla tego sektora obowiązuje maksymalna długość wędki 11,5m). Dla najlepszych drużyn i zawodników indywidualnych organizator przewiduje wyróżnienia w postaci pucharów i dyplomów. Organizator zapewnia posiłek po turze zawodów.  

7. SPONSORZY        

Jak w załaczniku

8. PROGRAM GODZINOWY ZAWODÓW:


6:30 – 6:45 – odprawa techniczna organizatora i kapitanów drużyn (obecność kapitanów nieobowiązkowa)

6:45 - 7:15 - potwierdzenie zgłoszonych do zawodów zawodników w sekretariacie zawodów

7:15 - 8:00 - otwarcie zawodów, losowanie sektorów i stanowisk

9:00 - I sygnał wejścia na stanowiska

10:50 - II sygnał nęcenia zanętą ciężką

11:00 - III sygnał rozpoczynający zawody

13:55 - IV sygnał na 5 min. przed końcem zawodów dla sektora junior U20 / kobieta

14:00 - V sygnał koniec zawodów dla sektora junior U20 / kobieta

14:55 - VI sygnał na 5 min. przed końcem zawodów dla seniorów

15:00 - VII sygnał koniec zawodów dla seniorów

15:00 - 16:00 - praca komisji sędziowskiej

16:00 - posiłek, ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów

 

Załączniki